Senast uppdaterad:

Skriv ut

Inställningar

Programmets inställningar hittar du i Arkiv-menyn.

Databas

I databas-inställningarna anger du servernamn och databasnamn som du skall arbeta mot. Ange också användarnamn och lösenord. För att verifiera att du har angivit rätt inställningar så kan du trycka på knappen Kontrollera.

OBS

Databasinställningarna görs normalt direkt efter installation. Ändra inte dessa inställningar utan att veta exakt vad du gör.

Rapport

Inställningarna för rapport omfattar endast val av vilken logotyp som skall skrivas ut i rapporthuvudet på respektive rapport.

Webbförsäljning

Om klubben vill publicera maskiner som är till salu så krävs att ett antal extra inställningar görs. Ange kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress. Det är denna information som kommer visas för andra klubbar.