Senast uppdaterad:

Skriv ut

Att använda onlinehjälpen

Denna onlinehjälp har tagits fram istället för lokala hjälpfiler i OnCourse. På så sätt kan vi ständigt hålla hjälptexterna aktuella och löpande fylla på med efterfrågad information.

Man behöver inte vara inloggad i OnCourse för att använda onlinehjälpen, adressen är http://help.golf.se

Använd rubrikstrukturen till vänster eller den effektiva sökfunktionen uppe till höger.

Hur

Skriv alltså in ett eller flera ord i sökfältet i överkanten på bilden och klicka på Sök.
Gör ett mellanslag mellan varje ord.

En träfflista visas med rubriken på de dokument som det sökta ordet återfinns i. Får du träff på väldigt många dokument så skriv in ytterligare ord i det du vill få information om.
Förutom länk till dokumentet visas också hela sökvägen till dokumentet med rubrik och underrubriker. Även de olika underrubrikerna är klickbara länkar, så man kan öppna dokumenten på de olika nivåerna direkt.

Menyn

Man kan också bläddra sig fram i menyn bland de olika rubrikerna i vänsterkanten i bilden. En högerpil (>) framför ett menyval innebär att den finns en eller flera underrubriker.

Innehåll

Alla länkar är understrukna samt har en avvikande färg. Markören ändras till ett pekfinger när du för den över en länk, på samma sätt som alla webbsidor fungerar.