Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapporter

Rapportdelen i OnCourse motsvarar modulerna Utskrift och Rapport i det gamla programmet. Rapporterna är också med något undantag de samma som i föregångaren.

Vi har valt att dela in rapporterna modulvis och sedan skilja på standard-rapporter och egendefinierade rapporter.

Läs mer om att definiera egna rapporter ».