Senast uppdaterad:

Skriv ut

Användare och rättigheter

För att styra vilka personer som har rätt att använda de olika delarna i OnCourse måste du skapa användare och tilldela rättigheter. Rättigheterna skapas per användargrupp och en användare kan sedan kopplas till en eller flera användargrupper.

Vid installationstillfället skapas automatiskt två grupper: Administratörer och Tidrapport. Administratörer har fulla rättigheter till systemet, Tidrapportgruppen har endast de rättigheter som krävs för att en användare skall kunna mata in sina tidrapportposter.

Administrera grupper

Klicka på modulen Underhåll och sedan på Användare & Rättigheter. Välj alternativet Grupper. I verktygsfältet väljer du att Skapa grupp eller Redigera grupp(er). En grupp kan ha Fulla, Begränsade, eller Inga rättigheter till en viss modul. Om man kryssar i kryssrutan bredvid modulnamnet (se exemplet med Dagbok nedan) så får man direkt fulla rättigheter till modulen. Om man istället öppnar modulens rättighetsträd genom att klicka på (+)-tecknet så får man möjlighet att ställa in begränsade rättigheter.

För att överhuvudtaget få komma in i en modul så måste alltid den första rättigheten i listan fyllas i. Den rättigheten har alltid samma namn som modulen.

 

Administrera användare

Klicka på modulen Underhåll och sedan på Användare & Rättigheter. Välj alternativet Användare. I verktygsfältet väljer du att Skapa ny användare eller Redigera användare.

Ge användaren ett inloggningsnamn och ett lösenord i den första fliken. I den andra fliken anger du vilken eller vilka grupper som användaren skall ingå i. Spara genom att trycka på OK.

En användare kan inte automatiskt tidrapportera efter att ha fått dessa rättigheter. En person i registret över anställda måste också kopplas till denna användare. Det gör du i modulen Personal.