Senast uppdaterad:

Skriv ut

Bana/hål

I underhållet för bana/hål administrerar du följande:

Banskötsel - Händelse

Lägg upp de händelser (aktiviteter) som man kan förknippa med en banskötselåtgärd. Detta kan till exempel vara Dressning eller Djupluftning.

Banskötsel - Yta/område

Lägg upp de ytor som kan kopplas till banskötselåtgärder. Dessa ytor används också i Hål-modulen för att ange storleken på ytor.

Banskötsel - Preparat

Lägg upp de preparat som klubben använder för tex gödsling. Var också noga med att ange om preparatet innehåller Mikroämnen, vilken konsistens ämnet har samt värden för N-P-K, och Mg-Fe-S.

Banskötsel - Extrafält

Lägg upp extrafälten för banskötselåtgärder.

Bana

I Oncourse är fokus på respektive hål. Banan är av underordnad betydelse. Varje hål kan kopplas till en bana och banan har ett namn och en beskrivning. Dessa banor läggs upp i Underhåll.

Tees

Lägg upp de tees som finns på klubben. Om ni har en svart tee kan ni till exempel lägga upp den här. Dessa uppgifter används för att mata in avståndet från tee på respektive hål.

Sprinklers

Lägg upp sprinklertyper i denna lista. Uppgiften används för att ange antalet sprinklers av respektive sort i Hål-modulen.

Extrafält (hål)

Lägg upp extrafälten för hål.