Senast uppdaterad:

Skriv ut

IdrottOnline

IdrottOnline är idrottens gemensamma administrations- och kommunikationssystem.
Via IdrottOnline har klubbarna bl.a. möjlighet att ansöka om LOK-stöd och Idrottslyftsmedel hos RF och i vissa fall aktivitetsbidrag hos kommuner.

Fr.o.m. 2013 måste alla idrotter registrera sina medlemmar i IdrottOnline om idrotten vill få ta del av det statliga idrottsstödet som exempelvis LOK-stödet.

För att underlätta för alla golfklubbar har SGF och RF gemensamt utvecklat en datakoppling som innebär att golfklubbens medlemmar importeras och uppdateras i IdrottOnline två gånger i veckan. 

Genom integrationen med IdrottOnline får golfen tillgång till centrala verktyg från RF för att administrera LOK-stödet och det kommer också att underlätta hanteringen av träningsgrupper, kallelser och närvarokontroller.

Mer information:
GIT koppling till IdrottOnline »

http://www1.idrottonline.se/default.aspx?id=187