Senast uppdaterad:

Skriv ut

IdrottOnline

IdrottOnline är idrottens gemensamma administration och kommunikationssystem.
Via IdrottOnline har klubbarna bl.a. möjlighet att ansöka om LOK-stöd och Idrottslyftsmedel hos RF och i vissa fall aktivitetsbidrag hos kommuner.

Fr.o.m. 2013 måste alla idrotter registrera sina medlemmar i IdrottOnline om idrotten vill få ta del av det statliga idrottsstödet som exempelvis LOK-stödet.

För att underlätta för alla golfklubbar har SGF och RF gemensamt utvecklat en datakoppling som innebär att golfklubbens medlemmar kommer att importeras och uppdateras i IdrottOnline varje vecka.

Alla golfklubbar måste aktivera synkroniseringen vid ett tillfälle. Därefter sker alla uppdateringar per automatik.

Genom integrationen med IdrottOnline får golfen tillgång till centrala verktyg från RF för att administrera LOK-stödet och det kommer också att underlätta hanteringen av träningsgrupper, kallelser och närvarokontroller.

Mer information:
GIT koppling till IdrottOnline »

http://www1.idrottonline.se/default.aspx?id=187