Senast uppdaterad:

Skriv ut

IdrottOnline - Koppling från GIT

IdrottOnline är idrottens gemensamma administration och kommunikationssystem. IdrottOnline underlättar idrottsutövandet genom att ge mer tid till Idrott. I GIT finns nu export av medlemsuppgifter till IdrottOnline.

Via IdrottOnline har klubbarna bl.a. möjlighet att ansöka om LOK-stöd och Idrottslyftsmedel hos RF och i vissa fall aktivitetsbidrag hos kommuner.

Koppling GIT / IdrottOnline

Att ge en korrekt medlemsbild av golfen även i IdrottOnline som då, för den enskilde medlemmen samt golfföreningen bl.a. underlättar användandet av moduler så som LOK-stöd och idrottslyft i IdrottOnline.

M1 och M2 Visa

Projektet gäller endast golfklubbar av typen M1 och M2. Klubbar av typen A1 och A2 omfattas inte av detta projekt.

 

Uppgifter som överförs till IOL

IdrottOnlinesystemet (IOL) hämtar automatiskt aktuell information från GIT.
Överföringen till IOL sker två gånger i veckan, natten mellan lördag och söndag samt natten mellan onsdag och torsdag (2018 års tider).

Följande uppgifter överföres från GIT till IOL.

 • Personnummer
 • Golf-ID
 • Födelsedatum
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Kön
 • Nationalitet (ny i GIT)
 • Landskod ska skickas för sparad nation. T.ex SE
 • Fakturaadress
 • Telefon bostad
 • Telefon (primär)
 • E-post (primär)
 • Klubb GUID
 • Föreningens org.nr (på klubb som personen är medlem i)
 • Föreningens RF id. (på klubb som personen är medlem i)
 • Medlem sedan (ÅÅÅÅ-MM-DD) (inträdesdatum i klubben)
 • Aktiv idrott

Aktiv Idrott

Begreppet Aktiv idrott
I IOL finns en flagga på varje person som heter Aktiv idrott. Den finns på alla personer som har ett medlemskap i en förening och ”har varit med på minst en aktivitet i föreningens regi under året”. Det är alla personer med flaggan Aktiv idrott som är underlaget för SF-stödet

Motsvarade begrepp i GIT är en person med medlemskap i en golfklubb av typen M1 eller M2 med ett giltighetsdatum som är lika med eller större än dagens datum. Gäller alla personer exkl. personer med SGF-status: passiv och prospekt. För en person som är medlem i flera klubbar ska Organisationsnummer, RF-nummer, inträdesdatum, SportID (Golf har ett SportID som alltid skickas med alla personer från GIT) och Aktiv idrott skickas med under Organisation för varje klubb.

 

Kompletteringar i GIT

På klubbens organisationsenhet OE finns ett fält för Föreningens organisationsnummer och RF-nummer. Dessa fält uppdateras av SGF.
Fältet Nationalitet har lagts till på personinformationsbilden.
Det finns också en excelrapport med klubbarnas uppgifter som bara SGF kan ta fram.

 

Kontaktuppgiver support för Idrottonline Visa

Support Idrottonline