Senast uppdaterad:

Skriv ut

Årlig-HCP-revision

En automatisk årsrevision för klubbens medlemmar kan genomföras i inledningen av januari månad. Det är enbart höjning som genomförs per automatik, klubbens egna HCP-kommitté behöver genomföra ev sänkningar. Klubben anger via funktionen om SGF skall genomföra årsrevision (enbart höjningar) per automatik.

Golfklubbens handicapkommitté  ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år. Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.
 Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma huruvida spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

För att hjälpa handicapkommittéer att fatta välgrundade beslut finns en handicaprevisionsrapport i GIT att tillgå Personrapporter/GIT.Underlag för HCP-revision 2012 - tillsvidare. se mer under Årlig handicaprevision för beskrivning hur den kan användas. Rapporten identifierar spelare vars prestationer, i förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför förväntade resultat.  Sådana spelares handicap bör övervägas för justering.

Hur meddelar golfklubben att SGF skall genomföra handicaprevisionen?

Klubben kan i GIT ange huruvida klubben vill låta SGF sköta årliga handicaprevisionen. Den automatiska handicaprevisionen gäller enbart höjning av handicap, ej sänkning. I samband med att en höjning genomförs skickas också ett mail ut till medlem, som förklarar att en HCP-höjning har genomförts och anledningen till att en årlig HCP-revision genomförs. Eventuella sänkningar får golfklubben själv ta ställning till via handicaprevisionsrapporten i GIT.

Gå in på Administration»Inställningar klubb»Årlig HCP-revision
Kryss i rutan, för Årlig HCP-revision, sedan Spara.

Om golfklubben väljer att göra det själv (ej kryssar i rutan för automatisk HCP-revision), justerar SGF inte dess medlemmars handicap.

Varför erbjuder SGF automatisk årsrevision? Visa

  • - Tidigare var det bara ca 1/3 av golfklubbarna som gjorde den årliga handicaprevisionen.
  • Handicaprevisionen är en nödvändig del i EGA:s handicapregler. Görs inte den årliga handicaprevisionen på alla golfklubbar kommer handicapreglerna inte fungera så bra som de kan göra.

Konsekvenser blir bland annat

  • Spelare blir kvar på en för låg handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard, vilket kan ge ett orättmätigt inträde till tävling eller klass.
  • CBA kan justera buffertzonen nedåt, trots att det är fint väder. Skälet är då istället att startfältet är fullt av spelare med för låg handicap.
  • Spelare kan stå kvar på för hög handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard och får naturligtvis en orättmätig fördel i tävlingar.

För mer frågor om Automatiska Handicaprevisonen är ni välkomna att kontakta Claes Grönberg på SGF. Läs gärna också vad som sägs om årliga handicaprevisionen på: https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/handicap/