Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT-klienten

Huvudprogrammet kallas GIT-klienten eller GIT och är det program som man hela tiden arbetar med i GIT. GIT-klienten installeras på alla arbetsplatsdatorer.

Vid en ny GIT version sker en hemtankning och installation automatiskt när du startar GIT-klienten. Detta sker på varje dator när man startar GIT-klienten.

På onlinehjälpen help.golf.se finns information om innehållet i nya versioner.

Uppgradering av GIT-klienten

Nya versioner uppdateras automatiskt när man startar GIT. Kontrollen sker vid varje uppstart av GIT och kan ta några sekunder, så avvakta tills GIT startar eller uppgraderas.

Vid start av GIT
OBS!
 Vid uppgradering av GIT går det ej att välja ”Skip” när man får frågan om man vill installera. Det är bara vid vissa typer av GIT-uppdateringar som man kan svara Skip. 
Ta för vana att aldrig välja Don´t Install tryck ALLTID på OK.


 

Om man ändå har tryckt Skip av misstag finns alternativ.
1. Gå till sidan http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/golfens-it-system/#faq-golfens-it-system på länken till installationen så hämtas den senaste versionen hem.

Går inte det bra prova med att:
1. Avinstallera GIT via Kontrollpanelen
2. Gör nyinstallation enligt ovan 

Det tar 7 dagar innan GIT (ClickOnce) frågar igen om man vill göra en installation.

 

Installera GIT-klient på ny dator

Programfilen på webb-sidan är ett självinstallerande paket som kör igenom hela installationen automatiskt. Det enda man behöver göra är att klicka Kör eller Nästa i ett antal dialogrutor.

När du öppnat sidan http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/golfens-it-system/#faq-golfens-it-system går du ner till Programvaror/Golfens IT-system. Där finns information om hur du tankar ner en GIT-klient till en ny dator, och vad man behöver göra innan en nyinstallation av GIT.

När du klickar Programvaror visas alla programvaror som ingår i GIT-systemet. Gå ner till länken för installation av GIT-klienten.

Det är viktigt att Windows är uppdaterat med alla senaste uppdateringar bl.a. programmet .NET som behövs för att GIT skall fungera. Kontrollera att du har de senaste uppdateringarna via länken som visas.

Längst ner på sidan finns länken för att göra en nyinstallation av GIT-klientprogramvaran.

När ni klickar på länken så startar installationen. Beroende på vad ni har för version av Windows kan det se lite olika ut. Nedanstående bild är från Windows 7. Det kan även komma säkerhetsfrågor om ni kör Windows 7 och inte har avaktiverat User Account Control (UAC), klicka då Allow eller Tillåt för att komma vidare.

Klicka på Install eller Installera så laddar installationsprogrammet ned alla filer och slutför installationen.
Det ser då ut så här:

 

 

Beroende på er uppkopplingshastighet till Internet så kan detta ta allt från ett tiotal sekunder till flera minuter. 

 

Windowsversioner

GIT-klienten är anpassad för att fungera tillsammans med Windows 7 och Windows 8/8.1 och Windows 10.
GIT fungerar inte i Windows XP fr.o.m 2014-12-08.