Senast uppdaterad:

Skriv ut

Gamla GIT

Här hittar du manualer för funktioner som fortfarande är öppna i gamla GIT. Huvudprincipen är nu att alla funktioner som presenteras under rubrikerna ovan gäller för nya GIT.

Efterhand som funktioner flyttas över till nya GIT så flyttas de gamla instruktionerna till den här gemensamma sidan för de funktioner som fortfarande är öppna i gamla GIT.

Sammanfattningsvis: Finns det en instruktion för funktionen i nya GIT flyttas instruktionen för gamla GIT till denna sidan.

Den 29 november 2022 stänger följande delar i gamla GIT:

Bokning i GIT dvs. starttidsschemat och artikelschemat.
Skapa och redigera avgifter och artiklar.
Tilldela och skapa fakturaunderlag.
Bana.