Senast uppdaterad:

Skriv ut

Match-tävling

Nedan följer beskrivning av hur man lägger upp en matchtävling med utslagning. Det går bra att administrera matchspelstävling för både singelspel eller lag/parspel.

Man lägger upp en matchtävling på samma sätt som en singeltävling, se sidan Singeltävling », med följande tillägg:

  1.   Skapa så många ronder som krävs baserat på antal spelare dvs 1, 2, 3, 4, 8 osv
  2.   Kom ihåg att markera ronderna som ej handicapgrundande.
  3.   Skapa en startomgång för varje rond.

OBS! Det går endast att ha en klass i match.

Lottningen skiljer sig från vanlig lottning genom att man kan (och bör) seeda spelare.

 

När man klickar fliken  STARTLISTA visas en sida med nya inställningar för matchspelet.

  1. Redigera inställningar
  2. Seedning
  3. Skapa startlista
  4. Återställ

Seedningen görs i två steg, i steg 1 väljer du på manuell seedning eller seedning efter HCP.

I steg 2 väljer du mellan 4 mallar för automatisk seedning samt om lottning skall ske klassvis eller inte. Du kan också välja starttid och starthål samt ange ett starttidsintervall mellan bollarna. Klicka SPARA.

 

Man kan också gör en manuell seedning av startfältet med knappen SEEDNING.

 Du drar en spelare från seedad spelare till oseedad spelare eller tvärtom. Klicka SPARA när du är klar.

OBS

Det går endast att ha en klass i match.

När du har gjort dina inställningar och eventuell seedning är det dags för lottningen.

Klicka på knappen SKAPA STARTLISTA, varvid första ronden lottas och visas på skärmen.

 

Här kan du justera lottningen (HANTERA SPELARE) samt LÄGGA IN PAUS  i startfältet samt AVSLUTA startordningen när den är klar.

Startordningen i nästkommande ronder beräknas automatiskt efter resultaten har registrerats.