Senast uppdaterad:

Skriv ut

Hantera Bana i nya GIT

Här ställer du in vissa av de mest grundläggande inställningarna för din bana. Du hittar bland annat inställningar som är obligatoriska att ange för att en ny bana ska kunna skapas t.ex. Ange namn på banan, lägga in en beskrivning för banan och koppla ihop slinga till banan. I Hantera Bana kan du också ange inställningar som hör till Bokningsregler i form av att du kan ange hur många bokningar en spelare få ha samtidigt.

Hantera Bana

Det finns en rad funktioner tillgängliga i fliken för Hantera Bana.

Visa bana i externa kanaler
Genom att bocken är ikryssad, visas Banan i externa kanaler (bl.a. i Min Golf, Golfterminalen). Det innebär inte per automatik att spelare som t.ex. ser banan i Min Golf kan boka starttider hos er, tillgängliggörandet av starttider sker i Inställningen Bokande System.

Kategorisera din bana
Du behöver kategorisera din bana, detta för att statistiken ska bli korrekt i verktyget "Analys & Statisk" (där uppföljning av bokningsstatistik kan ses).

För att du ska kunna kategorisera din upplagda bana rätt, finns de flera alternativ att välja bland. Det behöver nödvändigtvis inte vara en golfbana du lagt upp utan de kan vara t.ex. en frisbeebana.  

Pay & play
Genom att klicka i rutan för Pay & play aktiveras banan för Pay & play spel i Min Golf Bokningsapp. I bokningsappen avaktiveras banans eventuella inställningar för Samtidiga bokningar, Reservationer alt HCP begränsningar. För att undantag för dessa inställningar också ska ske vid bokning via startidsschemat i nya GIT alternativt GIT-klienten samt Min Golf, då behövs inaktivering ske manuellt. Informationsmeddelande visas i vyn när du sparar aktiveringen av Pay & play.

Du kan läsa mer om hur Pay & play fungerar i GIT och i Bokningsappen på följande sida: Pay & play.

GPS-koordinater för bana
Fyll i banans placering genom att fylla i GPS Longitud och GPS Latitud.

Nedan kan du läsa mer om hur slinga kopplas till Bana samt hur Samtidiga bokningar kan ställas in.

Koppla en eller flera Slingor till din bana Visa

Du lägger till slingor med knappen Lägg till. Sätt ett start- och slutdatum, på när slingan ska vara tillgänglig, information visas om slingan skulle vara upptagen på en annan bana under tidsperioden du önskar lägga till slingan för.

De kan vara aktuellt för din bana att koppla flera slingor t.ex. om eran 18-hålsbana består av tre niohålsslingor som växling sker emellan. Exempel: Ena veckan används blå/gul slinga, andra veckan gul/röd slinga och tredje veckan används röd/blå slinga. Genom att sätta start- och slutdatum som löper om varandra, så kommer slingorna bytas ut automatisk på en bana.

OBS... För att Banan skall kunna hämtas upp i en tävling i GIT Tävling, då behöver bocken för att "Visa bana i externa kanaler" vara ibockad samt att det finns en aktiv slinga för speldatumet.

Så här fungerar Samtidiga bokningar Visa

Du kan styra antal samtidiga bokningar som en spelare maximalt kan ha på banan.
Med hänsyn till hur många dagar i förväg spelaren kan boka starttider, anger du max antal bokningar som en och samma spelare får ha Totalt och dessutom fördelat på vardag och helger. Detta kontrolleras automatiskt vid tidbokningen.
Du kan också begränsa antalet bokningar per dag för en person.
Tävlingsanmälan räknas inte som en bokning i detta avseende.

Du välja att ha olika max antal beroende på om bokaren är medlem eller gäst. För medlemmarna kan du ange olika antal bokningar per medlemskapskategori.

Man väljer om man vill ha samma begränsning för alla spelare eller differentierade begränsningar. Man kan inte använda båda typerna samtidigt. När man skrivit in en siffra i ena typen dimmas fältet för den andra typen av begränsningar ut.
Vill man byta från den ena typen till den andra, måste man först radera alla siffror i det fältet som används.
Om man använder differentierade max antal bokningar skall man fylla i gällande maxantal för samtliga medlemskapstyper alternativt använda raden för Alla medlemskapstyper.

Max antal bokningar uppnådda
Vid bokning via Min Golf eller Golfterminal får man felmeddelande om man överskrider maxantal bokningar.
Vid bokning i GIT av receptionist får man ett varningsmeddelande, men tiden bokas in, trots att maxantalet bokningar har överskridits.

Undantag från samtidiga bokningar

Där finns nu två val som klubben kan ställa in när Max antal bokningar ska bortses från.
Det går nu att ställa in klockslag och x antal dagar när ny starttid kan bokas utan att Max antal bokningar kontrolleras.

Regel för Max antal bokningar per dag kontrolleras fortfarande.

Funktionen gäller också oavsett genom vilka kanaler som spelaren blir inbokad. Nya eller GIT-klienten, Min Golf,  MG mobil APP eller Golfterminalen.

Här kommer några exempel för ökad förståelse hur den kan användas:

Vår exempelklubb har max antal bokade starttider 2 inställt för gäster och medlemmar, max en starttid per dag.
Den nya funktionen används där starttider släpps 2 dagar innan kl. 1500.

Exempel 1 - Anna
Idag är det torsdag den 25 mars.
Anna har uppnått det max antal bokningar som hon får ha.
Före 1500 kan Anna boka starttid 25 mars samt fredagen 26.e mars.
Efter 1500 kan Anna boka starttid 25 mars, fredagen 26.e mars samt en starttid på lördagen den 27.e mars.

Exempel 2 - Pelle
Idag är det torsdag den 25 mars.
Pelle har uppnått det max antal bokningar som han får ha bokat, en av starttiderna är lördagen den 27.e mars.
Före 1500 kan Pelle boka starttid 25 mars samt fredagen 26.e mars.
Efter 1500 kan Pelle boka starttid 25 mars samt fredagen 26.e mars men inte boka någon ytterligare starttid den 27.e mars (då han redan har en starttid bokad då. Enligt regeln endast 1 starttid per dag får bokas).

Exempel 3 - Lisa
Idag är det torsdag den 25 mars, kl. 16:00
Lisa har uppnått det max antal bokningar som hon får ha bokat, en av starttiderna är fredagen 26.e mars och en är lördagen den 27.e mars.
Lisa kan inte boka några fler starttider varken fredagen 26.e mars eller lördagen den 27.e mars men heller inte senare än det.
Lisa kan dock komma runt detta genom att:

Boka av sina starttider fredagen 26.e mars och lördagen den 27.e mars.
Boka ex. starttider 1.a och 2.a april.
Därefter kan hon boka starttider 26.e mars eller lördagen den 27.e mars igen