Senast uppdaterad:

Skriv ut

Köpinformation (malltexter)

För att hjälpa klubbar med att formulera köpinformation föreslår vi att du kopierar från nedan dokument, lägger till ert eget klubbnamn, bolagsnamn osv. då blir det tydlig information som publiceras för köparna på Min Golf.

Ni kopierar från dokumentet och lägger in texterna i GIT på resp. artikel som ska "säljas" via Min Golf.

Några exempel på situationer:

- När golfklubben är ensam säljare för hela årsavgiften.

- När golfklubben säljer medlemsavgiften på webben (Min Golf) och bolaget säljer spelavgiften.

- När golfklubben samfakturerar avgifterna, och spelavgiften ska tillfalla bolaget (klubben eget eller ett externt). Med samfakturerar menas att golfklubben är säljare i Min Golf men inte bolaget (saknar avtal etc).

- När bolaget samfakturerar avgifterna, och spelavgiften ska tillfalla bolaget (klubben eget eller ett externt). Med samfakturerar menas att bolaget är säljare i Min Golf men inte golfklubben (saknar avtal etc).

- Text för Golfbolagens årsavgift (spelavgift).

Mallar

Dokument kan användas för att kopiera text från och lägga in på resp. artikel i GIT. Texterna ska sedan anpassas efter er unika uppsättning med klubb och/eller ev. driftsbolag. Dokumentet: Neutralt mall spelrätt och spelavgift kan användas, anpassas och till er situation och publiceras på hemsida, bifoga på ev. faktura. Bra också att du med jämna mellanrum informerar medlemmar.

Dokument med malltexter hittar du här (word) »

Dokument med malltexter hittar du här (pdf) »

Dokument: Neutralt mall spelrätt och spelavgift (word) »