Senast uppdaterad:

Skriv ut

Säljorganisation

Varför utveckla stöd för fler Säljorganisationer och vilket värde tillför det din golfklubb?

För klubbar med fler säljorganisationer, ex. klubb och ett av klubben helägt driftsbolag. Genom att klubben kopplar:

  • Rätt säljorganisation till rätt artiklar/avgifter kommer intäkter för resp. organisation att gå in till rätt bankkonto direkt. Ingen transferering av pengar eller internfakturering mellan klubb och bolag krävs. 
  • Rätt kontonummer och kostnadsställe till resp. artikel/avgift kan GIT's Transaktionslista leverera ut ett komplett bokföringsunderlag.

  • Rätt säljorganisation till rätt avgifter/artiklar kan GIT leverera ut korrekt köpinformation på resp. artikel/avgift (beroende på om det är klubb eller bolag) till köparen på Min Golf, Min Golf bokningsApp m.fl.

 

Förutsättningar

  1. Klubben (kan även vara ett distrikt eller annan organisation) har webbetalning aktiverat. 
  2. Klubben har minst ett avtal med Swedbank Pay. Det är möjligt för klubben att ha fler än ett avtal med Swedbank pay.
  3. Om klubben har fler än ett avtal med Swedbank Pay och det är inlagt i GIT av Klubbsupporten måste klubben därefter aktivera samtliga avtal de vill koppla till sina artiklar/avgifter.
  4. Klubben aktiverar avtalen under menyvalet Klubb- och webbinfo och fliken Säljorganisationer. Klubben kryssar i Aktivera betalning på webben samt fyller i alla uppgifter (mestadels uppgifter som krävs för att Min Golf/app/Golfterminal osv. ska kunna visa korrekt information till köparen på ett kvitto). (se bild 1)

  5. Klubben går därefter in på resp. artikel/avgift som ska säljas via Min Golf/MG Bokningsapp/Golfterminal osv. Exempel på artiklar är Greenfee, Förbokningsavgifter, Medlemsavgift, Spelavgifter, Övriga avgifter m.fl. och kopplar sina resp. Säljorganisationer till sina artiklar/avgifter.
  6. Gå till menyvalet Söka artiklar och avgifter och sök fram de avgifter artiklar du vill redigera, se mer här »

Klubb- och webbinfo - Säljorganisation

Bild 1.

Sök artiklar och avgifter

Klubbadministratör kan söka artiklar/avgifter, nytt urval är Säljorganisation. (se bild 2)

Genom att klicka på resp. rubrik kan du sortera sökresultatet

Genom att kryssa i kryssruta "Lås" så blir den artikeln kvar i sökresultatet. När du gör ett nytt sök-urval så kan vissa artiklar vara "låsta" från tidigare sökresultat. Detta för att ge dig möjlighet att få överblick över vissa artiklar/artikelgrupper/artikeltyper och dess inställningar (se exempel i bild 3 där jag har använt urval Artikeltyper och låst en artikel från en tidigare sökning).

I sökresultatet visas en del nya fält, de flesta fält uppdateras via att du klickar på artikelnamnet i sökresultatet och redigerar artikeln.

Ev. moms anges som tidigare på resp. artikelgrupp som klubben lagt upp (klubbens artikelgrupper hanteras tillsvidare i gamla GIT). 

Bild 2

 

Bild 3

I sökresultatet visas en del nya fält, de flesta fält uppdateras via att du klickar på artikelnamnet i sökresultatet och redigerar artikeln.

Gå vidare för att redigera avgifter/artiklar »