Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Roadmap

Start av sista etappen

Vi startar nu sista etappen i förflyttningen av funktioner från gamla till nya GIT. Under hösten och vintern 2022 kommer många av de större områdena som Ekonomi, bana, starttidsschema och artikelschema att fullt ut ha implementerats i nya GIT. Parallellt med det stängs funktioner i gamla GIT.

Vi räknar med att efter releasen den 29 november kommer du som arbetar på klubb endast logga in i GIT för att göra någon inställning. 

Efter 7 mars 2023 räknar vi med att du på klubb inte kommer att logga in i gamla GIT alls.


Nedan hittar du en lista över det vi utvecklar de närmaste 3 månaderna.

Fokusområden inför releasen 20 september 2022

Fakturering

Överflytten till nya GIT är påbörjad vi räknar med att från 20 september så kan alla klubbar som ska skapa fakturaunderlag göra det från nya GIT.

Rapporter

Alla rapporter i GIT har fått sig en översyn och en enkät är utskickad till alla klubbar. Enkätsvaren gav oss en bättre överblick vad som används och vad som efterfrågas. Första ut av rapporter som flyttas över är personrapporter.

Artikelschema

Artikelschemat flyttar i sin helhet in i nya GIT.

Bana etapp 2

Samtliga flikar, vilket betyder att bana är helt överflyttat. 

Avgifter etapp 2

Samma här, samtliga flikar är nu med i nya GIT. Vilket betyder att funktioner kring Artiklar och avgifter är helt överflyttad. 

Övrigt

- Uppdateringar i starttidsschemat är gjord, 

- Personbilden har fått några mindre justeringar

- Tilldela får några mindre justeringar

Fokusområden inför releasen 29 november 2022

Ej prioriterad ordning:

- Organisationsenhet
- Företag
- Fakturakontroll
- Hål och slinga
- Klubbens kontaktpersoner
- Kapitalinsatser
- Rapporter del 2

Fokusområden inför releasen 7 mars 2023

Ej prioriterad ordning:

- Min Golf företag
- Introduktionskort
- Ny avgiftsmodell
- Rapporter del 3
- Behörigheter
- Sök bokning
- en mängd inställningssidor

Ev. ändringar sker säkert och påverkar då våra prioriteringar.

Ytterligare projekt som pågår

GIT e-post
Utrullning avslutades i slutet på mars. Samtliga klubbar finns nu upplagda i GIT e-post.

Mer information kring GIT e-post och utbildning hittar du här »

Omgörning av GIT Onlinehjälp
I samband med att fler och fler områden blir överflyttade så gör vi också om på GIT Onlinehjälp så att det blir enkelt för dig att hitta information du söker.

Fönster stängs i GIT – så kommer det gå till

I takt med att vi flyttar över allt fler funktioner från gamla till nya GIT, har vi under sommaren behövt ta beslut om hur den fortsatta nedstängningen av fönster (menyval) i gamla GIT ska gå till.

Följande princip kommer att gälla, där vi i första hand väljer alternativ 1 och i andra hand alternativ 2. I sista hand, om alternativ 1–2 inte går att genomföra för att vi gjort större ändringar i funktionalitet och skapat nya tabeller, väljer vi alternativ 3.

1. Funktioner som lanseras i nya GIT finns kvar och är möjliga att redigera även i gamla GIT.
Exempelvis: Boka samt redigera Starttid. Syns och kan redigeras både i gamla och nya GIT.

2. Funktioner i gamla GIT dimmas*. De syns och visar fortsatt korrekt värde i gamla GIT, men det går endast att redigera fälten i nya GIT. Om möjligt aktiverar vi en knapp til nya GIT.
Exempelvis: HCP-fält på Person. Syns i gamla GIT men kan endast redigeras i nya GIT.

3. Hela fönstret (menyvalet) i gamla GIT stängs. Funktionen kommer då endast vara möjligt att se och redigera i nya GIT.
Exempelvis: Klubb- och webbinfo. Stängs i gamla GIT 21 september.

*Fälten är fortsatt synliga, men i en svagare ton.

För det som är levererat i nya GIT

Se menyvalen till vänster där vi lägger upp separata sidor för funktioner som levererats. 

Se även sidan med releaser här

Nästa release planerad till 20 september 2022 och därefter 29 november.