Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Roadmap

Färgerna representerar följande:
Grå = Kravställning
Gul = Utveckling
Blå = Paketering och release

Kolumnen Planerad RFR = När vi förväntas leverera

Roadmap för huvudområdena i utvecklingen av GIT.
Denna Roadmap justeras kontinuerligt och uppdateras då här.
Nedan hittar du en lista över det vi utvecklar de närmaste 3 månaderna.

Det här kommer i nästa release 21 september

Person – vi fortsätter komplettera avsnittet Person, så att det blir mer och mer komplett. Nu lägger vi även till Familjegrupp och Kö.

Bokning – här kommer ett par ärenden kring gruppbokning som inte kom med vid förra releasen.

Ekonomi – allt vi har utvecklat för Ekonomi i sommar är för att vi i nästa steg ska ha möjlighet att utveckla Tilldela avgifter och Fakturering:
- Fler säljföretag (se fler detaljer nedan)
- Söka avgifter/artiklar
- Artikelgrupper
- Administrera avgifter/artiklar (övre delen, då vi gör denna utveckling i två steg)
- Transaktionslistor

Projektet ”Fler säljföretag i GIT”

Syftet med projektet är att skapa ett stöd för de golfklubbar som består av både klubb och driftsbolag, där driftsbolaget även fakturerar medlemsavgiften.

Med den här funktionen kommer du ha möjlighet att skapa fler än ett säljföretag i GIT, samt kunna:

1. Lägga upp ett säljföretag för klubben och ett för driftsbolaget. Varje säljföretag har eget avtal med Swedbank Pay.
2. Koppla de artiklar du har upplagda i GIT till det säljföretag du väljer.
    a) Du kan lägga upp kontonummer och kostnadsställe.
    b) Moms eller inte lägger du upp via artikelgrupper som tidigare.
3. Få förslag på vilken köpinformationstext som ska visas för spelaren vid betalning i Min Golf. Det här blir möjligt i och med att korrekt typ av säljföretag läggs upp per artikel.
4. Möjliggöra för medlemmar och gäster att betala sina avgifter när ni har publicerat dessa i Min Golf.
    a) Om betalningen gäller avgifter till två olika säljföretag så genomförs två transaktioner direkt efter varandra. Spelaren får korrekt information i varje steg.
5. Få in alla transaktioner på en transaktionslista, där förstasidan blir en sammanställning av försäljningen för ett valt datumintervall, med information om kostnadsställe och kontonummer.


Det här är det första steget i projektet. Tilldela avgifter, Fakturering och stöd i Min Golf kommer i nästa steg. Målet är att skapa en betalprocess som blir så automatiserad som möjligt.

Ytterligare projekt som pågår

Företag
Funktioner ska utvecklas i nya GIT under hösten/vintern. Vi räknar med att leveransen kommer att ske i flera steg.

Person
Här pågår ett större projekt som omfattar Vårdnadshavare och Kontaktuppgifter. Vi återkommer med mer information kring detta.

GIT e-post
Pilotprojektet är avslutat och några delar ska vidareutvecklas innan vi startar utrullningen till samtliga golfklubbar.

Fönster stängs i GIT – så kommer det gå till

I takt med att vi flyttar över allt fler funktioner från gamla till nya GIT, har vi under sommaren behövt ta beslut om hur den fortsatta nedstängningen av fönster (menyval) i gamla GIT ska gå till.

Följande princip kommer att gälla, där vi i första hand väljer alternativ 1 och i andra hand alternativ 2. I sista hand, om alternativ 1–2 inte går att genomföra för att vi gjort större ändringar i funktionalitet och skapat nya tabeller, väljer vi alternativ 3.

1. Funktioner som lanseras i nya GIT finns kvar och är möjliga att redigera även i gamla GIT.
Exempelvis: Boka samt redigera Starttid och Person. Syns och kan redigeras både i gamla och nya GIT.

2. Funktioner i gamla GIT dimmas*. De syns och visar fortsatt korrekt värde i gamla GIT, men det går endast att redigera fälten i nya GIT.
Exempelvis: HCP-fält på Person. Syns i gamla GIT men kan endast redigeras i nya GIT.

3. Hela fönstret (menyvalet) i gamla GIT stängs. Funktionen kommer då endast vara möjligt att se och redigera i nya GIT.
Exempelvis: Klubb- och webbinfo. Stängs i gamla GIT 21 september.

*Fälten är fortsatt synliga, men i en svagare ton.

För det som är levererat i nya GIT

Se menyvalen till vänster där vi lägger upp separata sidor för funktioner som levererats. 

Se även sidan med releaser här

Nästa release av nya GIT är planerad 21 september.