Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Roadmap

Färgerna representerar följande:
Grå = Kravställning
Gul = Utveckling
Blå = Paketering och release

Kolumnen Planerad RFR = När vi förväntas leverera

Roadmap för huvudområdena i utvecklingen av GIT.
Denna Roadmap justeras kontinuerligt och uppdateras då på denna sida. Allt som är levererat tas bort från roadmapen.
Nedan hittar du en lista över det vi utvecklar de närmaste 3 månaderna. Bilden visar vad målet är att vi levererar i september och november 2022.

Fokusområden inför releasen 20 september 2022

Fakturering

Överflytten till nya GIT är påbörjad vi räknar med att från 20 september så kan alla klubbar som ska skapa fakturaunderlag göra det från från nya GIT.

Rapporter

Alla rapporter i GIT har fått sig en översyn och en enkät är utskickad till alla klubbar. Enkätsvaren ska ge oss en bättre överblick vad som används och vad som efterfrågas. Första laddningen med rapporter kommer 20 september.

Min Golf Företag

Portalen där alla klubben kan dela ut rättigheter för klubbens partners att boka. 

 

Listan ovan fylls på allteftersom det blir klart vad vi hinner med.

 

Fokusområden vd release 17 maj 2022

Starttidsschemat läs mer här »

Gör en spelare till Gruppbokningsadministratör läs mer här »

Inställningar i Min Golf vårdnadshavare läs mer här »

Min Golf

Visning av antal spel för spelare med spelavgift begränsad läs mer här »

Möjlighet för spelare att välja favorit tee på en favoritbana läs mer på Visa bokning »

Exportera anmälan- start- och resultatlistor till Excel på Min Golf

 

Ytterligare projekt som pågår

GIT e-post
Utrullning avslutades i slutet på mars. Samtliga klubbar finns nu upplagda i GIT e-post.

Mer information kring GIT e-post och utbildning hittar du här »

TV-visning
Ny TV-visning som ska ersätta nuvarande GIT TV-visning (f.d. OnScreen). Nuvarande TV-visning är rent tekniskt helt "out of date".
Den nya TV-visningen kommer inte att kräva en separat dator utan är mycket enklare. All administration kommer att göras i GIT. Planeras att rullas ut någon gång i april.

Pay & Play
MinGolfBoknings app vidareutvecklas med en funktion att golfare kan logga in, boka och betala starttider på Pay&play banor som du lagt upp i GIT. En funktion för er som har korthålsbanor där spelarna inte behöver ha något Golf-ID för att boka och betala. Planeras att rullas ut någon gång april.

Fönster stängs i GIT – så kommer det gå till

I takt med att vi flyttar över allt fler funktioner från gamla till nya GIT, har vi under sommaren behövt ta beslut om hur den fortsatta nedstängningen av fönster (menyval) i gamla GIT ska gå till.

Följande princip kommer att gälla, där vi i första hand väljer alternativ 1 och i andra hand alternativ 2. I sista hand, om alternativ 1–2 inte går att genomföra för att vi gjort större ändringar i funktionalitet och skapat nya tabeller, väljer vi alternativ 3.

1. Funktioner som lanseras i nya GIT finns kvar och är möjliga att redigera även i gamla GIT.
Exempelvis: Boka samt redigera Starttid och Person. Syns och kan redigeras både i gamla och nya GIT.

2. Funktioner i gamla GIT dimmas*. De syns och visar fortsatt korrekt värde i gamla GIT, men det går endast att redigera fälten i nya GIT. Om möjligt aktiverar vi en knapp til nya GIT.
Exempelvis: HCP-fält på Person. Syns i gamla GIT men kan endast redigeras i nya GIT.

3. Hela fönstret (menyvalet) i gamla GIT stängs. Funktionen kommer då endast vara möjligt att se och redigera i nya GIT.
Exempelvis: Klubb- och webbinfo. Stängs i gamla GIT 21 september.

*Fälten är fortsatt synliga, men i en svagare ton.

För det som är levererat i nya GIT

Se menyvalen till vänster där vi lägger upp separata sidor för funktioner som levererats. 

Se även sidan med releaser här

Nästa release planerad är 17 maj och därefter 20 september 2022.