Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Roadmap

Sidan fylls på allteftersom nästa release fylls med innehåll.

Sista etappen

Under våren flyttas de sista funktioner från gamla till nya GIT.  
Parallellt med det stängs funktioner i gamla GIT.

Nedan hittar du en lista över det vi utvecklar de närmaste 3 månaderna.

Fokusområden inför releasen 15e maj 2023

Spelavgift Credits (OBS! Pilotprojekt)

Ny spelavgift som i kombination med Flexmodellen kommer att öka klubbens kraft till att ge möjligheten till en mer flexibel paketering av spel- och bokningsrättigheter. Funktionaliteten implementeras för fortsatt utvärdering av klubbarna som ingår i pilotprojektet. Breddinförande kommer till hösten 2023.

Digitalisering av idrottsstöd Steg 1 - Inmatningssida för juniorernas nyckeltal

Ny funktion för klubbarnas juniorverksamheter som automatiserar insamlingen av viktiga nyckeltal gällande juniorernas utveckling och aktiviteter (tävlingar, träning m.m). I steg 2 under hösten kopplas på en statistik och dashboard funktion för rapportering och sammanställning av datan till juniorverksamheten.

Sök bokning

Fliken Sök bokning implementeras med en förstärkad sökningsfunktion som bättre kombinerar sökfälten samt kopplar ihop sökningar mellan starttids- och artikelschemat på ett övergripande sätt. 

Rapporter Del 3 - Statistik övrigt & Partnerrapporter

Flytt av rapportfunktionen från klienten till GIT fortsätter med en lift & shift av följande rapporter i Excelformat:

GIT_Stat.Beslutsunderlag Spel och Medlemmar Excel.rpx
GIT_Stat.Bokade Starttider Ackulumerat.Excel.rpx
GIT.Spelavgift per företag.Excel.rpx
GIT.Tidbokning_Företag_Sammanställning.Excel.rpx
GIT.Tidbokning-Företag_Bokningslista.Excel.rpx
GIT.Tidbokning-Företag_Bokningssummering per bana.rpx

Personrapporter

Diverse buggrättningar och tillägg av nya parametrar för GIT åldern, EDGA licenser (Regel 25), Tillstånd transportmedel. 

Bokning & startidsschemat

Ny funktionalitet/stöd för:

 • Inställningar för spelaridentifikation i nya GIT
 • Visning av tooltips.
 • Val om prisjustering ska göras vid flyt/kopiering av bokning
 • Flytta/kopiera gruppbokning till annan bana
 • Byta avgift för en hel gruppbokning
 • Redigera bokning – fliken ”Bokare”
 • ….plus div. buggrättningar

Diverse

Ny funktionalitet/stöd för

 • Widget: medlemsansökan på klubbens hemsida
 • GIT E-post för kontakthantering Partners
 • Person – EDGA licens (Regel 25)
 • Person - Nyttjandegrad