Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Roadmap

Färgerna representerar följande:
Grå = Kravställning
Gul = Utveckling
Blå = Paketering och release

Kolumnen Planerad RFR = När vi förväntas leverera

Roadmap för huvudområdena i utvecklingen av GIT.
Denna Roadmap justeras kontinuerligt och uppdateras då på denna sida.
Nedan hittar du en lista över det vi utvecklar de närmaste 3 månaderna.

I release 15 februari 2022 planeras följande

Person

  • Inför Vårdnadshavare i GIT, i denna release steg 1 av 2. Steg 1 innehåller alla delar i GIT.
  • Steg 2 innehåller ändringar i Min Golf och att vårdnadshavare kan reglera vad underårig får göra på Min Golf (beräknas till maj 2022)
  • Ändringar på en persons kontaktuppgifter
  • Flikarna avgifter och skåp slås samman och blir en flik
  • Avgiftshistorik samt aktiver och radera avgifter

Bana

  • Steg 1 av Bana (dialogen bana, övre delen vilket betyder inga flikar)
  • Översikt av inställningar

Artiklar/avgifter

  • Vi har påbörjat arbetet med att lägga till alla flikar, så några av flikarna blir klara till denna release och resterande blir klara till nästa release i maj.

Tilldela avgifter

  • För er som använder betalning av avgifter via Min Golf så kan ni nu även skicka e-post till de personer som har obetalda avgifter. För mer info se här »

Design och användarvänlighet

  • Från denna uppdatering har vi också en ny menystruktur.

Ytterligare projekt som pågår

GIT e-post
Utrullning startade med introduktions-webbinarier under v 49 2021. Steget med att aktivera golfklubbar startar v4, 2022.

Mer information kring GIT e-post och utbildning hittar du här »

TV-visning
Ny TV-visning som ska ersätta nuvarande GIT TV-visning (f.d. OnScreen). Nuvarande TV-visning är rent tekniskt helt "out of date".
Den nya TV-visningen kommer inte att kräva en separat dator utan kommer att vara mycket enklare. All administration kommer att göras i GIT. Planeras att rullas ut någon gång mars-april.

Pay & Play
I MinGolfBoknings app kommer att vidareutvecklas med en funktion att golfare kan logga in, boka och betala starttider på Pay&play banor som du lagt upp i GIT. En bra funktion för er som har korthålsbanor där spelarna inte behöver ha något Golf-ID för att boka och betala. Planeras att rullas ut någon gång mars-april.

Fönster stängs i GIT – så kommer det gå till

I takt med att vi flyttar över allt fler funktioner från gamla till nya GIT, har vi under sommaren behövt ta beslut om hur den fortsatta nedstängningen av fönster (menyval) i gamla GIT ska gå till.

Följande princip kommer att gälla, där vi i första hand väljer alternativ 1 och i andra hand alternativ 2. I sista hand, om alternativ 1–2 inte går att genomföra för att vi gjort större ändringar i funktionalitet och skapat nya tabeller, väljer vi alternativ 3.

1. Funktioner som lanseras i nya GIT finns kvar och är möjliga att redigera även i gamla GIT.
Exempelvis: Boka samt redigera Starttid och Person. Syns och kan redigeras både i gamla och nya GIT.

2. Funktioner i gamla GIT dimmas*. De syns och visar fortsatt korrekt värde i gamla GIT, men det går endast att redigera fälten i nya GIT. Om möjligt aktiverar vi en knapp til nya GIT.
Exempelvis: HCP-fält på Person. Syns i gamla GIT men kan endast redigeras i nya GIT.

3. Hela fönstret (menyvalet) i gamla GIT stängs. Funktionen kommer då endast vara möjligt att se och redigera i nya GIT.
Exempelvis: Klubb- och webbinfo. Stängs i gamla GIT 21 september.

*Fälten är fortsatt synliga, men i en svagare ton.

För det som är levererat i nya GIT

Se menyvalen till vänster där vi lägger upp separata sidor för funktioner som levererats. 

Se även sidan med releaser här

Nästa release av nya GIT är planerad 15 februari 2022.