Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Roadmap

Sidan fylls på allteftersom nästa release fylls med innehåll.

Migrationsarbetet från gamla till nya GIT fortsätter i rask takt samt inför vi några spännande nya funktioner under hösten.

Nedan hittar du en lista över det vi utvecklar de närmaste månaderna.

Release 12: Fokusområden inför releasen - 12e september Visa

Behörigheter & uppdrag

Ny funktionalitet utvecklas för hantering av behörigheter och uppdrag som förbättrar användarvänligheten och säkerhet i GIT. 

Ekonomi - Tilldela, fakturering, webbetalning

Div. uppdateringar av befintliga funktioner, nyutveckling och buggrättningar. Mer detaljer under sommaren. 

Inställningar klubb - Medlemskategorier

Resterande funktionaliteten från GIT klienten (fd Medlemsskapstyper) migreras till nya GIT

NY! Bytt av Medlemskategorier i Min Golf

Klubbar ska kunna slå på möjligheten för bytt av medlemskategorier i Min Golf

Spelavgift Credits & Flexmodellen - uppföljningsrapport

En ny uppföljningsrapport utvecklas för att följa upp statistik på användning av credits samt beläggning på banan utifrån Flexmodellen. 

Radera person

Resterande funktionaliteten från GIT klienten migreras till nya GIT

Kontaktpersoner (klubb / distrikt)

Resterande funktionaliteten från GIT klienten migreras till nya GIT

Ny! Spelare ska kunna själva administrera sina alternativkontaktuppgifter i Min Golf för sina klubb/distriktuppdrag.

Ändra lösenord & Glömt lösenord

Resterande funktionaliteten från GIT klienten migreras till nya GIT

Stängs i GIT klienten (gamla GIT)

 • Administrera medlemskategorier
 • Aktivera medlemskap
 • Inställningar för spelaridentifikation
 • Kontaktpersoner
 • Uppdrag
 • Radera person
 • Ändra lösenord samt Glömt lösenord
 • Återställning av funktionalitet i klienten: Möjligheten att aktivera kapitalinsatser under fliken Person - kapitalinsatser

Release 12.1: Fokusområden inför releasen - datum TBD Visa

Skåp

Buggrättningar för bortagning av avgifter samt skåpbyte. Buggrättning för Organisationsrapporten - Skåpförteckning: Noteringar som finns på skåp ska visas i rapporten. 

Bana - Hål

Resterande funktionaliteten från GIT klienten migreras till nya GIT.

Ekonomi - Tilldela

0-avgifter ska aktiveras per automatik

Release 13 - Fokusområden inför releasen - 28e nov Visa

NY! Rapportdashboard för uppföljning av Juniorverksamheten

En ny dashboard rapportfunktion ska kompletera inmatningssidan som redan finns under Rapporter - Juniorverksamhet för uppföljning av juniorutvecklingen i din klubb.

Personbild & Partners - Hantera Kapitalinsatser

Resterande funktionaliteten från GIT klienten migreras till nya GIT. 

NY! GIT Partnerbokning - Del 1

Min Golf Företag ska flyttas in i GIT under ett nytt namn "GIT Partnerbokning". I Del 1 ska en ny inloggningssida samt starttidsschema släppas.

Ekonomi - Tilldela, fakturering, webbetalning

Div. uppdateringar av befintliga funktioner, nyutveckling och buggrättningar. Mer detaljer under hösten. 

Inställningar klubb: Ålders-, & Kökategorier samt Klubbgrupper

Resterande funktionaliteten från GIT klienten migreras till nya GIT

Bana - Hantera slinga

Resterande funktionaliteten från GIT klienten migreras till nya GIT. 

Gruppbokningar

Nya och efterfrågade funktionalitet ska implementeras.

 • Flytta gruppbokning till annan bana. 
 • Byta avgift för en hel gruppbokning.
 • Kopiera/flytta gruppbokning - ny kryssruta för "Behåll tidigare pris"

Stängs i GIT klienten (gamla GIT)

Håll utkik under hösten för mer information.