Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Roadmap

Färgerna representerar följande:
Grå = Kravställning
Gul = Utveckling
Röd = Paketering och leverans

Roadmap för huvudområdena i utvecklingen av GIT.
Denna Roadmap justeras kontinuerligt och uppdateras då här.
Nedan hittar du en lista över det vi utvecklar de närmaste 3 månaderna.

Utveckling och leveranser som pågår (mars-april 2021)

Nu lanseras det nya analys- och statistikverktyget

Efter några sista justeringar av hur data presenteras ska nu alla klubbar ha tillgång till analys- och statistikverktyget. Ni hittar det via ”Analys & BI” i menyn i nya GIT, eller genom att logga in i Players 1st-portalen.

I verktyget kan ni på klubben följa upp era bokningar och medlemmar. Samtliga bokningar i GIT under 2018–2020 ligger som en bas för statistiken. Från och med nu synkas bokningarna dagligen, men precis som i GIT bokningsstatistik sker en fördröjning på tre dagar innan data syns. Statistiken för medlemmarna uppdateras varje natt.

Vi arbetar just nu med att spela in en utbildning i GIT-skolan, där du får genomgång av hur du använder verktyget.

Den 2–3 mars kommer också klubbrådgivarna anordna tre onlineutbildningar i verktyget.

Anmäl dig till onlineutbildningen här.

Person på plats

Första steget i Person levererades i och med releasen 23 februari. Nu kan du skapa ny person, lägga upp nya medlemmar och göra utträde.

Just nu ligger fokus på säsongsstart och att få alla delar i bokning och gruppbokning på plats. Där ingår också att skicka e-post från starttidsschemat och återbetalning från starttidsschemat (denna funktion fungerar bara i nya GIT).  
Övrigt som är på gång:

  • Skicka e-post från GIT
  • Klubb- och webbinfo, vi har skapat några nya fält för klubbarna att mata in mer information som ska med i alla våra "automatiska mail" (mail som bokningsmail, HCP-mail, tävlingsmail osv.). Det finns också möjlighet att lägga till klubbloggan. Dessa formulär kommer från och med nu att skilja sig från hur de ser ut i gamla GIT.
  • Ett arbete pågår att se över samtliga (ett 20-tal) automatiska mail där ingå även mail till personer som är inne i vårt Grönt kort flöde och nya golfare. 

Nästa release av nya GIT är planerad till 20 april.  

 

Utredningar som pågår (mars-maj) för utveckling och leveranser planerad till maj-sep 2021

  • Artikelschema (boka direkt i artikelschema utan koppling till en starttid)
  • Skicka e-post från GIT (inkl CRM och MA funktioner) pilotstart april-maj 2021
  • Årsfakturering (första pilottester bör ske under sensommaren/hösten 2021)
  • Pay & Play

Stort intresse för Pilot för MA

Intresset var väldigt stort att bli en av pilot-klubbarna för CRM- och MA projektet. Vi har nu bestämt oss för att vi startar med de 9-talet klubbar som vi planerat.
Det stora intresset gör att vi tänker oss en andra våg av pilotkubbar så snart de första kommit igång och vi har genomfört vår uppföljning. Alla klubbar som visat intresse att vara pilot har blivit kontaktade eller blir kontaktade i närtid. För pilotklubbarna så har en inbjudan till uppstartsmöte skickats ut.
Pilotstart sker mellan 15 april och 1 maj.