Senast uppdaterad:

Skriv ut

Person - Vårdnadshavare

Vi skapar en ny sektion för vårdnadshavare i personbilden. Här kan du på den underårigas sida se vilka vårdnadshavare en underårig har och på en vårdnadshavares sida kan du se vilka underåriga som är kopplade till personen.

Vad visas

I listan med vårdnadshavare ser du 
• Golf-ID (klickbart. Öppnar den personens personbild)
• Förnamn 
• Efternamn
• Hemmaklubb (om känd)
Primärtelefonnummer
Primär e-postadress 

Lägg till och ta bort

Att lägga till och ta bort vårdnadshavare görs endast från den underårigas sida. 

Lägg till:
Knappen lägg till vårdnadshavare – använder du för att lägga till vårdnadshavare. Du kan lägga till upp till 3 personer som vårdnadshavare.

När du lägger till en vårdnadshavare går det ut ett mail till den som lagts till, till den underårige som berördes och till övriga vårdnadshavare kopplade till den underårige. 

Ta bort:
För varje vårdnadshavare finns det en ikon för att ta bort kopplingen mellan vårdnadshavaren och den underåriga. 

Om det endast finns en vårdnadshavare är ikonen inte aktiv och det går inte att ta bort vårdnadshavaren. Eftersom underåriga alltid ska ha en vårdnadshavare måste du först lägga till en ny vårdnadshavare för att ersätta den som fanns. 

När du tar bort en vårdnadshavare går det ut ett mail till den som plockades bort, till den underårige som berördes och till övriga vårdnadshavare kopplade till den underårige.