Senast uppdaterad:

Skriv ut

Golf Turism

Viktig info om ny generell GIT licens med koppling till Citybreak

Visit Technology Group, som står bakom paketeringsverktygen CityBreak, och Svenska Golfförbundet (nedan SGF) har ett samarbete som syftar till att öka golfturismen i Sverige. Erfarenheten visar att för att få fart på försäljningen av golfpaket och öka antalet golfarrangörer (primärt officiella turistorganisationer) måste parterna minska alla manuella, och oftast tidsödande, moment när en arrangör vill starta paketförsäljning med GIT kopplingen. Därför har parterna nu enats om att implementera en ny gemensam licensmodell som gör det möjligt för arrangör att snabbt komma igång med paketering och försäljning.

 


Följande projekt har nu färdigställts:
  1. Svenska Golfförbundet har lanserat en ny version av Golf.se där en hel avdelning syftar till att marknadsföra och sälja golfpaket i Sverige. Avsändare bakom respektive paket är golfarrangörer som använder Citybreak som bokningssystem.
  2. Parterna (SGF och Visit) levererar en generell GIT licens till en golfarrangör i Citybreak (se vidare vad denna innebär nedan)

Beskrivning av den generella licensen: Visa

Beskrivning av den generella licensen:

SGF har aktiverat 426 svenska golfbanor så att dessa är tillgängliga via GIT-licensen. Samtliga banor i licensen är uppsatta med reservationsregler 0, kanalhantering webb 1, HCP 1. Klicka här för mer info.

Det betyder i praktiken att arrangören kan boka samtliga starttider utom rena medlemstider och givetvis går det inte att boka när det är startförbud. HCP kontrolleras inte. För att kunna boka måste anläggningen i GIT ha kanal webb aktivt. (se onlinehjälpen för info om tillvägagångssätt. Admin bana, kanal webb ska vara aktiv).
Om du vill ändra dina inställningar för att släppa ännu mer tillgänglighet eller inte vill låta någon arrangör sälja dina starttider så ändrar du enkelt i GIT.

Om du inte vill ha några bokningar av en arrangör ändrar du det genom att söka fram egen OE, fliken företagskonto, markera raden med företagskonto SGF Öppenbokning, klicka på egenskaper.
I listan visas klubbens banor och markera bana som ska tas bort, klicka ta bort och sedan spara eller verkställ. Likadant om du vill öka tillgänglighet till 1,1,1, (samtliga tider ska få bokas ej startförbud) Då ändrar du det på i stort sett på samma sätt. Klicka här för mer info.

Samtliga bokningar som görs via denna licens innebär att en generell provision utgår till arrangören på 10 % (på inklusive moms priset). Oftast debiterar arrangören slutkund direkt vid bokning, antingen via kreditkort eller via faktura. Det är arrangörens ansvar att betala golfbanan (exklusive sin provision) inom de betalningstider och regler SGF fastställt.

En arrangör kan alltid skriva individuella avtal med en golfbana avseende provisionsnivåer och priser. Om arrangören väljer att lägga in ett eget prisavtal på en golfbana kommer denna prislista att prioriteras före de priser som erhålls från GIT. Priset hämtas då först ifrån Citybreak. Användbart vid vissa kampanjer etc.

Visit Tech. Group kommer att under hösten lägga till lite funktionalitet i kopplingen till GIT. Bl a ska namnet på arrangören skickas med bokningen till golfbanans lokala GIT system. Detta för att golfbanan enklare ska kunna följa upp ekonomin kring dessa bokningar. Arrangörens namn kommer att ligga direkt i anslutning till slutkundens efternamn hos golfbanan.

Fördelen med detta nya upplägg är att golfbranschen får fler, främst turistorganisationer, att arbeta för att det blir mera bokningar på våra banor. Fler aktörer drar sitt strå till stacken. På olika webbsidor kan vi dessutom visa på att man kan åka på golfweekends i Sverige via t ex SJ.se, olika hotellsajter, resesajter och destinationssajter, allt för att höja medvetandegraden om hur kul det är att åka på golfweekends.