Senast uppdaterad:

Skriv ut

Tips, Bra att veta och Måste göra

Tips, Bra att veta och Måste göra före releasen 30 mars 2009

 

VIKTIGT! - Gäller Golfklubbar med betalningar (Webbetalning) från Min Golf och Golfterminalen

I tabellen (som lagrar betalningar från bl.a. Min Golf och Golfterminalen) lagras tre nya fält, speldatum, bokningsnummer och klubb. Detta innebär att i transaktionslistan på gamla betalningar kommer speldatum,  bokningsnummer och klubb inte visas längre.
Måste göras FÖRE releasen 30 mars: Om ni har betalningar via Min Golf och/eller Golfterminalen tänk på att ta ut en transaktionslista innan ni går hem på måndag för tidigare perioder.    

TIPS för sökning i onlinehjälpen.
Söker ni på  2009-03-30  så hittar ni alla sidor i som har uppdaterats i hjälpen för denna release.

Ny SGF-status Aktiv Plus

Ytterligare SGF-status som klubbarna kan använda för att ge annat pris till vissa spelare i klubbar som de samarbetar med.
TIPS: Alla klubbar måste komplettera sina eventuella Klubbgrupper om de vill att Aktiv Plus ska omfattas av regeln.
De klubbar som använt statusen Hedersmedlem för att styra greenfee i klubbsamarbeten, uppmanas att ändra detta till statusen Aktiv Plus.
   

Avgiftshistoriken

På person – fliken Avgifter (och skåp) finns knappen Avgiftshistorik. Där visas default endast avgifter där Giltigt till datum är passerat med mer än 2 år.
TIPS: För att få en överblick över alla avgifter så kan man ”söka alla”. Det fungerar som i Sök tävling. Bocka ur datum, skriv i * (stjärna) och tryck Sök så visas alla.    


Alla ”gäster” är fr.o.m. nu Kvinna, 35 år med HCP 36,0

Bra att veta: När bokning görs av oidentifierade personer där kön, HCP eller ålder inte sätts sätter systemet följande värden:
Kön = kvinna
HCP = 36,0
Ålder = 35 år
Detta gör vi för att de flesta spelarena ska få så rätt pris i systemet som möjligt redan vid bokning.    
 

Har ni en Greenfee som är giltig en hel dag

Om man bokar in en spelare från DK/NO och betalar avgiften, (GF-avgift giltig hela dagen och mer än en rond) och sedan bokar in dem en gång till på samma dag (kopierar bokningen) så läggs en ny avgift upp p.g.a. att GIT inte hittar igen den redan betalda avgiften.
Tips: Du kan vid bokningen hämta upp den redan betalda greenfeen (med hjälp av greenfeenummer) och lägga den på spelaren på andra ronden, så att det blir det rätt greenfee. Greenfeenumret hittar ni enklast genom att gå in på den första bokningen och titta på Egenskaper på spelaren. Under Gällande avgift står greenfeenumret. 


Rapporter

Bra att veta: Rapporten Avgifter är kompletterad så att det går att göra urval på medlemskap och på Aktivt t.o.m. Som default är dagens datum satt på Aktivt t.o.m.
Bra att veta: Rapporten Adressetiketter är kompletterad så att det går att göra urval på medlemskapstyp och på SGF-status.
Bra att veta: Båda rapporterna Medlemsförteckning samt Medlemsförteckning till Excel är kompletterade med mobiltelefonnummer. och e-post. Rapporten till excel är kompletterad så nu visas fyra telefonnummer samt båda e-postadresserna. 

Tips: Behöver du en rapport med adressuppgifter till de som har kapitalinsatser hos er, kontakta supporten så mailar vi dig en sådan rapport (rapporten kommer med som standard vid nästa GIT uppdatering).  
 

HCP-överföring för en i tävling diskvalificerad spelare

Bra att veta: Personer som är diskade pga av fusk räknas inte med i 10%-regeln och HCP-överföring görs ej för den spelaren. Diskvalificerade spelare visas i resultatlistan som:
DQ (oavsett om det är DQ eller DQ-fusk)
RTD (för brutit)
WD (vid ej start)


Resultatberäkning i Lagtävling

Bra att veta: Resultatberäkning vid diskvalificerade spelare görs på samma sätt som i seriespel. Laget får sämsta resultat +10 (i poängbogey -10). Detta resultat läggs på när aktören stänger ronden. Ny resultatberäkning måste göras.

Spelform Fyrboll sammanlagt är borttaget som val i GIT

Bra att veta: Spelformen borttagen för uppläggning av nya tävlingar. Den finns dock kvar på befintliga tävlingar.

Fel som vi rättat och som är bra att känna till  

Om användaren av misstag la upp ett starttidsintervall som gällde bara idag gick det inte att radera starttidsintervallet.  

Felet som gjorde att vissa tider i starttidsschemat försvann när man ändrade starttidsförbudet i en tävling är rättat.  

En i Oscar (eller i Golfterminalen) rabatterad greenfee visas numera med rätt pris även i greenfeeloggen och inte bara på starttiden.

Nytt fält för klubbinformation på Min Golf.

Bra att veta: Fältet Beskrivning som finns på den nya sidan med Klubbinformation till Min Golf (kommando Webb i sidolisten), är ett helt nytt fält och skall inte blandas ihop med fältet Beskrivning på Organisationsenheten.
Fältet visas inte just nu på Min Golf, det kommer i nästa release av Min Golf 5.0. Fältrubrikerna kommer också att ändras i kommande release för att undvika missförstånd.