Senast uppdaterad:

Skriv ut

Årlig kontroll av uppdrag

Tänk på att kontrollera behörigheter för uppdrag och uppdragstyper vid varje årsskifte.

Varje år rekommenderar vi att ni går igenom de uppdrag och uppdragstyper samt behörigheter som ni har på klubben. Detaljerade instruktioner angående uppdrag och uppdragstyper finner du på sidan Behörighet och rättigheter ».

Gå igenom behörigheter och vilka som ska kunna logga in på er klubb i GIT under nästa säsong.

OBS

Denna genomgång bör göras varje år.
I vårt exempel gör GK denna genomgång under januari månad varje år,
Man har bestämt sig för att ha 4 olika typer av behörigheter

 • Systemförvaltare 3 personer (en ordinarie samt två vice systemförvaltare) – dessa har full behörighet, uppdraget finns redan i GIT och heter Default_klubb
 • Kanslist
 • Receptionist (sommarpersonal och ev. banvärdar)
 • Tävlingsledare

Om du vill passa på att ”städa” bland dina behörigheter följ nedanstående punkter, behöver du inte göra det gå direkt till punkt 4.

  1. Börja med att skriva ut en rapport, på befintliga uppdrag GIT.Uppdrag.rpx, som ligger under kommando Rapport » organisationsenhet » organisationsenhetsrapporter.

   Välj filtrera och sortera, på raden uppdragstyper, väl i listrutan ”skillt från” i fältet skriv: arr* (detta gör att alla uppdragstyper av typen arrangemang som skapas för varje upplagd tävling inte kommer med på rapporten, som kan bli ett par 100 sidor stor annars) Per-Anders gör skärmdump på detta.

  2. Listan visar en sida per uppdrag med tillhörande personer. Nu kan du bestämma hur du vill ha det och hur många olika uppdragstyper som skall finnas på er klubb, skriv detta i ett excelark eller liknande.

  3. Ska du rensa bort några uppdrag så gör det genom att först gå in och söka uppdrag, välj Egenskaper och Radera uppdrag. Därefter kan du gå in och söka och Radera uppdragstyper.

  4. Se över behörigheter i varje uppdragstyp, eller lägg upp nya. Sök uppdragstyp, läs mer på sidan Administration » Behörigheter och rättigheter » Uppdragstyper och roller » där det finns detaljerade instruktioner.

  5. Gå in på dina uppdrag eller lägg upp nya, koppla nu vilka personer som skall ha uppdraget och under vilken tidsperiod. Förläng tidsperioden för aktuella personer. Eftersom vår exempelklubb planerar att göra detta i januari varje år bör uppdragen stäcka sig till minst mitten på februari året därpå.
   Detaljerade instruktioner finns på sidan Administration » Behörigheter och rättigheter » Uppdrag ».