Senast uppdaterad:

Skriv ut

Exempel 2

Varannan tid bokningsbar och varannan tid är bollrännetid

Klubben Ale GK vill ha följande: 
Webbetalning: Ja
- Alla får boka varannan starttid hur långt i förväg som helst.
- Varannan tid är bollrännetid.
- Alla bokningsbara starttider går att boka via alla olika Bokande system (som Min Golf, Golfterminal, Min Golf mobil osv.)
- För bollrännetiderna gäller dock att endast närmast lediga tid går att boka, och då endast på plats i GIT eller i Golfterminalen. 

 

Arbetsgång

 

1. För att kunna begränsa bokning av Bollrännetiderna lägg upp ny medlemskapstyp med SGF-status Passiv som heter ”Begränsning av starttider”.
Denna "medlemskapstyp" tilldelas ingen person.

 
 
Klicka för att förstora

2. Lägg till en reservationsregel för varannan starttid med start 0608 (som endast ska gå att boka samma dag = ”Bollrännetiden”, endast närmast lediga tid går att boka).

Begränsningstiden sätts till from 999 dagar till 1 dag i förväg.

Läggs upp så att endast medlemmar med medlemskapstypen ”Begränsning av starttider” kan boka 999-1 dagar i förväg, dvs ingen kan boka för ingen har ju den medlemskapstypen.

 

3. Lägg till en regel för Bokande system och kryssa i alla bokande system, gör varannan (med start 0600) starttid tillgänglig för alla bokande system.

4. Lägg till en regel för Bokande system Golfterminalen (och GIT), gör varannan (med start 0608) starttid tillgänglig, kryssa i drop-in-tid. 

 

 

5. KLART

Så här ser det ut på Min Golf och i GIT-klienten.

OBS

Exemplen är gjorda i vår testmiljö för GIT-utveckling, och kommer även att användas i webb- och telefonutbildning när den nya releasen släpps i januari.
Vi har använt oss av några av de första golfbanorna i bokstavsordning, exemplen är alltså inte dessa klubbars tänkta starttidsupplägg.