Senast uppdaterad:

Skriv ut

Exempel 4

Varannan tid bokningsbar, varannan bollränna med undantag för Citybreak och Min Golf Företag

Klubben Alingsås GK vill ha följande: 
Webbetalning: Ja
- Alla får boka varannan starttid hur långt i förväg som helst. Varannan tid är Bollrännetid.
- Alla starttider går att boka via alla olika Bokande system (som Min Golf, Golfterminal, Min Golf mobil osv.)
- För Bollrännetiderna gäller bokning endast på plats samma dag dock att endast närmast lediga starttid. Undantaget är bokande system Citybreak och Min Golf företag som kan boka alla tider hur långt i förväg som helst.

 

Arbetsgång 

 

1. För att kunna begränsa bokning av Bollrännetiderna lägg upp ny medlemskapstyp med SGF-status Passiv som heter ”Begränsning av starttider”.

 
 Klicka för att förstora

2. Lägg till reservationsregel för varannan starttid med start 0810 (som endast ska gå att boka samma dag = bollrännetid, endast närmast lediga tid går att boka).

Reservation är upplagd så endast medlemmar med medlemskapstypen ”Begränsning av starttider” kan boka, dvs ingen får boka.

 

3. Lägg till en regel för Bokande system och kryssa i alla bokande system, gör varannan (med start 07:00) starttid tillgänglig för alla bokande system.
4. 
Lägg till en regel för Bokande system och kryssa i Citybreak och Min Golf Företag med starttid 07:08 och varannan starttid (vilket då ger att de får boka alla starttider).
5. Lägg till en regel för Bokande system och kryssa i Golfterminal och GIT gör varannan (med start 07:08) starttid tillgänglig Kryssa i drop-in-tid.

 

  
6. Gå in på menyvalet ”Egna OE” och klicka på fliken Företagsinloggning, markera vart och ett av upplagda företag och gå in och ändra Bokningsregler till 1,1,1.
Läs mer på sidan Företag » Företagsinloggning » vad bokningsreglerna står för

7. KLART

OBS

Exemplen är gjorda i vår testmiljö för GIT-utveckling, och kommer även att användas i webb- och telefonutbildning när den nya releasen släpps i januari.
Vi har använt oss av några av de första golfbanorna i bokstavsordning, exemplen är alltså inte dessa klubbars tänkta starttidsupplägg.