Senast uppdaterad:

Skriv ut

Banskötsel

I banskötsellistan visas alla banskötselåtgärder på klubben. Leta upp den åtgärd du vill arbeta med och öppna den med dubbelklick, eller genom att trycka på Redigera banskötselåtgärd i verktygsfältet.

Du kan också ta bort åtgärder, eller självklart lägga till nya via verktygsfältet. 

Hur

Hur letar man enklast upp en banskötselåtgärd?
Läs mer i avsnittet om att Filtrera, gruppera, sortera och söka»

Banskötselfönstret har två flikar med inställningar.

Allmän information

Banskötselfönstret använder du för att lagra information om hur stora mängder av olika preparat som du använder på banan. Fönstret används både för lagring av data och för att beräkna hur olika åtgärder påverkar användandet av Kväve (N), fosfor (P), kalium(K), järn (Fe), magnesium (Mg) och svavel (S).

Ändra preparat, yta, hål, eller någon av mängderna så beräknas övriga värden om.

Övrig information

Ange övrig information om just denna åtgärd som kan vara bra att lagra. Här hanterar du också extravärden. Läs mer om att Hantera extravärden ».