Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapporttyper

Nedan följer en kort beskrivning av respektive rapport i OnCourse.

Personal

Lönelista En lista med anställda och deras aktuella löneuppgifter, anställningsgrad och eventuella lönebidrag.
Matrikel En lista med anställda med adress, telefonnummer, anställningsnummer och e-postadress.
Personalkort Utförlig information om de anställda, med adress, löneuppgifter, uppgifter om närmast anhöriga osv.
Löneunderlag En förteckning över de anställdas arbetade, respektive lediga tid under angiven period. Ligger till grund för periodens löner.
Timspecifikation  Utförlig rapport om vilka arbetsuppgifter respektive person har utfört och hur många timmar.
Fri summering Antal timmar nedlagt per arbetsuppgift. Summering per period och/eller anställd, arbetsplats och projekt.

Maskiner

Maskinförteckning Lista över klubbens maskiner med modell, inköpspris och status.
Maskinkort Lista över maskiner med utförligare information om respektive maskin.
Kostnadssammanställning  Totalkostnad för maskinen under vald period. Innefattar service och avskrivningar.
Totalanalys Utförlig analys av maskinernas kostnad, med avskrivningsunderlag och samtliga kostnadshändelser under vald period.
Avskrivningsunderlag De rapporter som under året omfattas av en avskrivningsplan listas här med information om storleken på avskrivningen.

Ekonomi

Budget  Lista över budgetposter för den valda/eller de valda perioderna.

Leverantör

Leverantörsförteckning Lista med kontaktuppgifter till klubbens leverantörer.
Inköpsstatistik Lista över maskininköp fördelade på respektive leverantör

Bana/hål

Skötselåtgärder, utförl.   Utförlig lista med banskötselåtgärder med datum område, preparat, kostnad dosering och totalmängd.
Banskötselåtgärder          Lista över banskötselåtgärder på klubben, med datum, område och mängd.
Växtnäring Sammanställning av totala mängden ämnen per hål.
Hålkort Lista över klubbens hål med utförliga detaljer för varje hål.

Dagbok

Årsvis summering Summering och snitt för väderobservationer under angiven period.
Dagbok Lista över registrerade väderobservationer för vald period.

Lager

Transaktionsunderlag Lista över alla lagertransaktioner, tex inköp och förbrukning.