Senast uppdaterad:

Skriv ut

IdrottOnline - Koppling från GIT

IdrottOnline är idrottens gemensamma administration- och kommunikationssystem. IdrottOnline underlättar idrottsutövandet genom att ge mer tid till Idrott. Från GIT exporteras medlemsuppgifter till IdrottOnline per automatik.

Via IdrottOnline har klubbarna bl.a. möjlighet att ansöka om LOK-stöd och Idrottslyftsmedel hos RF och i vissa fall aktivitetsbidrag hos kommuner.

Koppling GIT / IdrottOnline

Kopplingen ger en korrekt medlemsbild av golfen i IdrottOnline och underlättar för den enskilde medlemmen samt golfföreningen användandet av moduler så som LOK-stöd, utbildning och idrottslyft i IdrottOnline.

M1 och M2 Visa

Projektet gäller endast golfklubbar av typen M1 och M2. Klubbar av typen A1 och A2 omfattas inte.

 

Uppgifter som överförs till IOL

IdrottOnlinesystemet (IOL) hämtar automatiskt aktuell information från GIT.
Överföringen till IOL sker två gånger i veckan, natten mellan lördag och söndag samt natten mellan onsdag och torsdag (2020 års tider).

Följande uppgifter överföres från GIT till IOL.

 • Personnummer
 • Golf-ID
 • Födelsedatum
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Kön
 • Nationalitet (ny i GIT)
 • Landskod ska skickas för sparad nation. T.ex SE
 • Fakturaadress
 • Telefon bostad
 • Telefon (primär)
 • E-post (primär)
 • Klubb GUID
 • Föreningens org.nr (på klubb som personen är medlem i)
 • Föreningens RF id. (på klubb som personen är medlem i)
 • Medlem sedan (ÅÅÅÅ-MM-DD) (inträdesdatum i klubben)
 • Aktiv idrott

Aktiv Idrott

Begreppet Aktiv idrott
I IOL finns en flagga på varje person som heter Aktiv idrott. Den finns på alla personer som har ett medlemskap i en förening och ”har varit med på minst en aktivitet i föreningens regi under året”. Det är alla personer med flaggan Aktiv idrott som är underlaget för SF-stödet

Motsvarade begrepp i GIT är en person med medlemskap i en golfklubb av typen M1 eller M2 med ett giltighetsdatum som är lika med eller större än dagens datum. Gäller alla personer exkl. personer med SGF-status: passiv och prospekt. För en person som är medlem i flera klubbar ska Organisationsnummer, RF-nummer, inträdesdatum, SportID (Golf har ett SportID som alltid skickas med alla personer från GIT) och Aktiv idrott skickas med under Organisation för varje klubb.

 

Kompletteringar i GIT

På klubbens organisationsenhet OE finns ett fält för Föreningens organisationsnummer och RF-nummer. Dessa fält uppdateras av SGF.
Fältet Nationalitet har lagts till på personinformationsbilden.
Det finns också en excelrapport med klubbarnas uppgifter som bara SGF kan ta fram.

 

Felsökning person har inte gått över till IdrottOnline Visa

Ibland händer det att personer inte gått över till IdrottOnline trots att uppgifter finns i i GIT.
Här är de vanligaste orsakerna till varför det inte skett och förslag på hur du löser det:

 1. Person saknar personnummer - komplettera med personnummer. (obs se även punkt 2)
 2. Person har kompletterats med personnummer i efterhand. Idrottonline uppfattar då inte att den uppgiften kommit in. För att få över dem med nästa överföring är förslaget idag att:
 • Gör ett utträde tillfälligt på personen med utträdesdatum och giltigt tom datum på gårdagens datum.
 • Verkställ
 • Ta bort utträdet och ändra giltigt till och med datum till vad det var innan
 • Spara

Då borde personen gå över vid nästa synkningstillfälle. Om problemet kvartstår vänligen kontakta GIT-suppoten eller supporten för IdrottOnline.

Kontaktuppgiver support för Idrottonline Visa

Support Idrottonline