Gamebook

Gamebook är ett digitalt scorekort med koppling mot GIT. Här hämtas all bandata och det finns även noteringsfält.