Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT för ledning - återkommer i november 2024

Välkommen till en unik digital utbildning i verksamhetssystemet GIT, skräddarsydd för dig som är aktiv i golfklubbens styrelse.

GIT för ledning är en digital kostnadsfri utbildning som ger dig verktyg för att smidigt hantera och dra full nytta av all tillgänglig information i GIT. Du kommer också få insikter om hur du strategiskt kan styra och optimera verksamheten.

Här får du möjlighet till diskussioner/grupparbete med andra klubbar under vägledning av GIT Teamet och Klubbrådgivare. Ta chansen att skapa värdefulla kontakter och byta idéer för ömsesidig utveckling. Vi har ämnen och innehåll för varje pass men anpassar det också efter vad deltagarna tycker är viktigt att diskutera kring varje ämne. 

 

De två omgångarna går under fyra måndagar och du kan välja att anmäla dig till eftermiddagspassen 13:00 -15:30 eller kvällspassen 17:00 - 19:30. Båda omgångarna innehåller samma program.

 

Vi ser fram emot att välkomna dig till en inspirerande och kunskapsrik utbildning!


Nuläge för din klubb med hjälp av GIT.

Vi startar med att hitta ett nuläge i klubben för att få en grund till fortsatt arbete. Vi tittar på beläggning inkl. gästspel. Hur ser fördelningen ut? Vem spelar få ronder och vem spelar många ronder. Vilka verktyg har vi för att styra och analysera?

Styr Instäktsströmmen i din klubb med hjälp av GIT.
Hur paketerar vi våra medlemskategorier? Vad har vi för verktyg och vad passar bäst för vår klubb? Hur prissätter vi greenfee? Vi jobbar med nyckeltalsmall och övningar för egna klubben.


GIT som verksamhetsstöd för din klubb

Hur bedriver vi vår verksamhet så vi får behålla våra medlemmar och gäster? Rekrytera/behålla/vilka är i riskzonen och vad är bra verksamhet? Vi tittar bland annat på Players 1st medlemsundersökning och nyckeltalsmallen för juniorverksamhet.


Kommunikation och eftersnack

Kommunikation och marknadsföring blir mer och mer viktigt på golfklubben. Här får vi tips och råd hur vi kan tänka kring kommunikation. Vi går också igenom hur vi kommunicerar med medlemmar och gäster med hjälp av GIT.

I slutet av detta tillfälle följer vi upp ämnen från tidigare pass och får möjlighet att ställa frågor och fördjupa oss i det som intresserat oss lite extra. Vi byter erfarenheter med ett eftersnack.