Senast uppdaterad:

Skriv ut

Maskinpark

I maskinparklistan visas alla maskiner på klubben. Leta upp den maskin du vill arbeta med och öppna den med dubbelklick, eller genom att trycka på Redigera maskin i verktygsfältet.

Du kan också ta bort maskiner, eller lägga till nya via verktygsfältet.

Hur

Hur letar man enklast upp en maskin?
Läs mer i avsnittet om att Filtrera, gruppera, sortera och söka»

Maskinfönstret har sex flikar med inställningar.

Allmän information

Här anger du maskinnummer, namn och annan grunddata.

Ekonomi

Här anger du inköps- och försäljningdatum och -pris. Dessutom kan du här ange avskrivningstid och budgetuppgifter.

Tekniska detaljer

I de tekniska detaljerna anger du all data som kan vara bra att känna till när maskinen skall servas.

Service

Servicelistan visar all service som maskinen har genomgått. Här kan du också lägga till en ny service. Om du vill ha serviceintervall som baseras på datum så anger du månadsintervallet här.

Användning

Här visas hur maskinen har använts. Uppgifterna i denna lista kommer från modulen Tidrapport. Om du vill ha serviceintervall som baseras på maskinanvändningen så anger du serviceintervallet i maskintimmar här.

Övrig information

Utrymme för att göra fria noteringar, eller mata in ett värde i de fördefinierade extrafälten.