Senast uppdaterad:

Skriv ut

Webbinarier hösten 2023

Vi genomför ett antal Digitala utbildningar i GIT via Teams under vår och höst.
Det är aktuella ämnen för säsongen men kan också vara nyheter. Längden på utbildningen beror på ämnet men de flesta tar ca 45 minuter och vi erbjuder ett 30-tal platser vid varje utbildning.

GIT e-post hösten 2023

Här får du bekanta dig med programmet. Vi går igenom inställningar och profiler. Du får  lära dig att skapa segment och nyhetsbrev. Vi tittar också på uppföljning och statistik.

Har du inte redan ett inlogg till GIT e-post så skaffa gärna det innan passet och bekanta dig med verktyget. Inlogg till GIT e-post får du genom att mejla  klubbsupporten. Klicka här.  Det finns två olika tillfällen av välja på och passet är ca 1 ½ timma.

 Tisdag  3 oktober 09:00 
 Tisdag  24 oktober 14:00

Anmäl dig här

Tilldela och debitera årsavgifterna via Min Golf hösten 2023

Vi kommer att gå igenom alla steg för att lägga upp årsavgifterna på Min Golf under detta Webbinarier. Vi går igenom checklistan och alla inställningar du behöver göra för avgifterna med mera.

Till sist går vi igenom hur vi stämmer av betalningar från dina medlemmar och vad som är viktigt att tänka på.

Notera att vi inte kommer gå igenom processen för att skapa fakturaunderlag via externa faktureringstjänst. Se separata Webbinarier för den processen längre ner.

Det finns fem olika tillfällen att välja på och passet är ca 45 minuter.

Välj mellan följande datum:

 Tisdag   17 oktober 09:00 
 Torsdag   26 oktober 09:00
 Torsdag   9 november 14:00
 Måndag  20 november 09:00
 Tisdag  5 december 14:00

 Anmäl dig här

Tilldela och skapa fakturaunderlag för dina årsavgifter via extern faktureringstjänst hösten 2023

För dig som ska jobba med fakturor till medlemmarna går vi igenom alla steg för att skapa fakturaunderlag under detta Webbinarier. Vi går igenom checklistan och alla inställningar du behöver göra.

Vi kommer även gå igenom vad som är viktigt att tänka när det gäller avgifter och hur du hantera krediteringar och få en bra spårbarhet av dina fakturaunderlag i GIT.

Det finns tre olika tillfällen att välja på och passet är ca 45 minuter.

Välj mellan följande datum.

 Onsdag   18 oktober   10:00
 Tisdag   7 november  10:00
 Torsdag   30 november  14:00

 Anmäl dig här

Rapporter i nya GIT

På detta Webbinar går vi igenom de rapporter som finns i nya GIT. Vi tittar på funktioner och ge tips på hur du kan använda rapporterna i ditt arbete på klubben. Vi går också igenom hur du kan jobba med rapportmallar.

Rapporterna vi kommer gå igenom är:

Personrapporter
Statistik tidbokning
Beslutsunderlag Spel och Medlemmar
Bokade Starttider Ackulumerat.
Spelavgift per företag.
Tidbokning_Företag_Sammanställning.
Tidbokning-Företag.Bokningslistax.
Tidbokning-Företag_Bokningssummering per bana.

Det finns två tillfällen att välja på och passet är ca 45 minuter.

 Tisdag  10 oktober 14:00
 Torsdag  9 november 10:00 

Anmäl dig här!

Artiklar och avgifter i GIT

Artiklar och avgifter är viktiga för att du ska kunna ta betalt för det du säljer på klubben och många av funktionerna i GIT startar med artiklar.

Under detta pass tittar vi på strukturen för artiklar och avgifter. Vi går igenom alla artikeltyper och artikelkategorier och titta på olika inställningsmöjligheter och hur vi använder dem i olika funktioner.

Välj mellan två tillfällen

 Tisdag  14 november  09:00 
 Tisdag   28 november  14:00

Anmäl dig här!