Tillbaka till nyheter

Statistik GIT Tävling

Nu är det inte långt borta...
Verifieringen av statistiken från GIT Tävling in i rapporter i GIT skall om inget går alldeles åt skogen i slutfasen vara klart till Lucia.
Rapporter som kommer kompletteras med detta är:
Medlemmars Spel
Samlingsrapport
Beslutsunderlag Spel och Medlemmar