Tillbaka till nyheter

Störning i Laganmälan till Tävling - LÖST

Just nu får man ett felmeddelande om man anmäler sig till en lagtävling med laganmälan via Min Golf eller Min Golf Mobil.
Anmälan går dock igenom men de kommer in utan att laget har skapats. Felsökning pågår.
Löst 14:25 150817