Tillbaka till nyheter

Release nya GIT 20 sept. 2022

Läs mer om vilka tjänster som påverkas och om innehållet i releasen.

Läs mer om innehållet här »

GIT release är planerad till 20 september med servicefönster mellan 1800-2200.
Så här påverkas alla tjänster:

- Nya GIT: uppdateras, ingen inloggning kan ske av användare

- GIT klienten: ny klient ska driftsättas, driftsstörningar kan upplevas under hela servicefönstret

- Min Golf: påverkas, ingen inloggning kan ske av användare

- GIT Tävling: påverkas ej, går att logga in direkt via https://gittour.golf.se/.
   Eventuell kommunikation med GIT, ex personinformation och HCP är inte tillgänglig.

- Min Golf BokningsApp: påverkas, går ej att logga in

- GIT API: ingen inloggning kan ske

- Partner API: ingen inloggning kan ske

- HCP-justeringar: Går ej att skicka in i GIT

- GIT e-post: påverkas ej

- Players 1st: påverkas ej

- GIT TV-visning: påverkas, ingen visning kan ske