Leaderboard står och snurrar vid scoreinmatning

Det har vid enstaka tillfällen hänt att när man öppnar upp för scoreinmatning så står Leaderboarden och snurrar och man kan inte lägga in scoren på någon spelare.