Senast uppdaterad:

Skriv ut

Nya GIT

Nya GIT (GIT Online) är golfens gemensamma webbaserade verksamhetssystem. Redan 2013-2015 webbaserades Tävling och nu är det dags för hela verksamhetssystemet att nås från den plattform du själv väljer så länge det finns en internetuppkoppling. Nya GIT utvecklas utifrån framtagen roadmap. Förutom att redan fungerande funktionalitet skall lyftas över adderas många nya efterfrågade funktioner för att låta GIT fortsätta att vara Sveriges ledande verksamhetssystem för golfadministration.

För att logga in på nya GIT

logga in på sidan https://gitonline.se/receptionist/#/ du loggar med ditt Golf-ID och lösenord som du använder när du loggar in på din klubb i gamla GIT.

GIT som klient kommer att finnas kvar under 2022 men succesivt stängas. Nya GIT kommer att utvecklas en del i taget och under tiden det tar att lyfta över alla delar hålls GIT-klienten vid liv. De går delvis att använda GIT-klienten parallellt tills hela processen är färdig. Ny funktionalitet kommer endast att utvecklas i nya GIT. Exempel på det är bland annan hanteringen av handicap efter att Världshandicapen lanseras i mars 2020. 

Mål med nya GIT

Målet är ett lättanvänt program där de dagliga uppgifterna du utför ska gå snabbare och vara enkla att utföra. Det ska vara ett verktyg som ska passa dig som arbetar på klubb och som erbjuder bra lösningar på de krav och önskemål du har på ett modernt verksamhetssystem för golfen. Stort värde sätts också på att det blir en trevlig upplevelse att använda programmet.

De önskemål om förbättringar samt nya funktioner som efterfrågats från er klubbar ligger till grund för utvecklingsarbetet.

Sammanfattningsvis siktar vi på ett system som hanterar golfklubbens behov och
som samtidigt är:
• Användarvänligt - Du ska enkelt förstå hur det ska användas.
• Lättnavigerat - Du ska enkelt kunna hitta det du letar efter inne i programmet
• Pålitligt - Driftsäkert och pålitligt, korrekt information
• Lustfyllt - Det ska kännas trevligt att använda programmet.
• Tillgängligt - Ska kunna användas på olika typer av enheter och för olika roller

Läs mer om våra olika delar i nya GIT på undersidorna. Ni missar väl inte heller att kika på våra instruktionsfilmer kring nya GIT  - Starter. Ni finner de två filmerna genom att klicka här.