Senast uppdaterad:

Skriv ut

Installation av GIT

Dessa sidor beskriver installations­förfarandet för en nyinstallation av GIT.

Golfens IT-system http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/golfens-it-system/ är förbundets huvudsakliga informationskanal vad gäller GIT-systemet.
Det är också här du laddar hem GIT-klienten, välj valet Programvara för att hitta länk för nerladdning. 
All hjälpinformation och mycket annat viktigt som rör GIT beskrivs här i GIT-Onlinehjälpen.

Kommunikation

Då systemet hela tiden står i kontakt med en central server där alla register finns, krävs internet.
Du behöver ha en Internet-förbindelse på minst 6 M/bit i båda riktningar för att Golfens IT-system ska fungera.

Länkar till kompletterande program Visa

GIT-installationen består av flera olika program:

Installera Microsoft .NET Framework »

Installera/Uppdatera GIT-klienten »

Installera Golfterminalen »

Installera GIT TV-visningen »

 

OBS! .NET Framework 4.5.2 MÅSTE finnas innan GIT-klienten installeras!

Program som GIT består av: Visa

Denna tabell visar vilka program som GIT består av.

Applikation

Filnamn och storlek

Kort funktionsbeskrivning

.NET Framework 4.5.2

dotnetfx.exe

Tilläggsprogram till Windows som används av GIT

Golfens IT-system

GIT x.x.x .exe Filnamnet ändras för varje ny version.

GIT. Själva GIT -klientprogrammet.

 

 

 

Terminaladministrations­programmet

TerminalAdmin.exe

Program för att styra o administrera Golfterminalen.

GIT TV-visning

TV-visning.exe

För visning på vanligt TV.

 

GIT-klienten fungerar med Windows 7, Windows 8 / 8.1 och Windows 10.
Windows Update beskrivs inte närmare i onlinehjälpen. Man skall dock alltid ha senaste servicepack installerat och löpande se till att installera uppdateringar från Windows Update.