Senast uppdaterad:

Skriv ut

Externa Tjänster

Här finner du genväg till olika program/tjänster som är kopplade från GIT, bl.a. snabbväg till TV-visning, Fortnox, GIT Tävling. Genom att klicka på länkarna kommer du allt som oftast till en inloggningssida för programmet/tjänsten. Externa Tjänster hittar du också i den vänstra menyn.

Under rubriken Externa tjänster hittar du olika program som är kopplade med GIT. Externa tjänster återfinner du också i den vänstra menyn som du finner i GIT.

Autogiroadministration Visa

Autogiro för golfanläggningar. SITRA har utvecklat en webbaserad autogirolösning för golfanläggningar som vill kunna erbjuda sina medlemmar ett smidigare betalningssätt av medlemsavgifter.

Läs mer om SITRA på följande sida: SITRA Autogiro

Klicka på följande länk för att komma till inloggningssidan för tjänsten: https://www.sitra.se/run/gain.wsc/gui/a.htm

Bokningstatistik Visa

Aktuellt bokningsläge i GIT

Denna statistik över bokningar visas direkt på skärmen i diagramform. Beläggning och antal bokningar kan visas för 1 eller 2 veckor. Man kan också jämföra bokningar mellan olika veckor även för tidigare år.

Denna bokningsstatistik, som visas som en webbsida, är tillgänglig både för GIT-administratörer och för personer som inte har GIT installerad.

Målet med denna bokningsstatistik är att skapa verktyg för golfklubbens ledning (klubbchef/VD) att på ett lättöverskådligt sätt få en tydlig överblick över historiska, nuvarande och framtida bokningsläge med jämförelsevärden från motsvarande period tidigare år.

Rapporten ska gå att ta ut när aktören vill. Att skapa verktyg för andra aktörer på klubben som restaurang och banpersonal att få fram fakta om framtida bokningsläge, för att underlätta för deras planering.
Att skapa verktyg för receptionen att på ett visuellt sätt visa framtida beläggning.

Eftersom denna funktion är tillgänglig även utanför GIT-klienten måste man logga in sig med sitt Golf-ID och lösenord även om man går via GIT-klienten.

För att personer utan GIT skall kunna se bokningsdiagrammen t.ex. greenkeeper eller restauratör, måste GIT-administratören skapa ett GIT-konto och tilldela behörighet att läsa statistikrapporter.

När man har loggat in väljer man klubb (om man har behörighet till flera klubbar) och vilken bana man vill se, samt startvecka och årtal och klickar knappen Visa. Beläggningen visas som en total för alla banor om man inte valt en separat bana.

På webbsidan som öppnas finns det två flikar med bokningsstatistik Beläggning respektive Antal.

Beläggningstiderna indelas i 6 kategorier, Gäster, Medlemmar, Oidentifierade, Startförbud tävling, Startförbud övrigt och obokade tider. Föregående vecka och framåt är en ögonblicks bild av nuläget. Tidigare data hämtas från statistikdatabasen.

Man väljer att visa 1 eller 2 veckors beläggning. Tiderna fördelas mellan gäster och medlemmar.

I antalsstatistiken kan man välja att jämföra beläggningen mellan två olika veckor, för samma eller olika årtal.

Man kan också välja att visa beläggningen fördelat på morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll. Klickar man på en stapel så visas aktuellt antal som en tooltip.

I detta exempel på Antal bokningar jämförs bokningar för vecka 25 för år 2012 resp 2011. De bokade tiderna fördelas på medlemmar och gäster för de två veckor som jämförs.

Klicka på följande länk för att komma till inloggningssidan för tjänsten: https://statistik.golf.se/ProtectedContent/Login.aspx?

Användning i mobiltelefon eller läsplatta

Denna webbrapport kan visas även på smartphones och läsplattor. Skriv bara in adressen http://statistik.golf.se i webbläsaren, så visas samma inloggningsruta som ovan med Golf-ID och lösenord.

På Ipad och Iphone måste en inställning göras för webbläsaren Safari.

Välj kommando Inställningar » Safari » Acceptera cookies och välj sedan Från besökta eller Alltid.

 

Checkinlösen Visa

Klicka på följande länk för att komma till inloggningssidan för tjänsten: http://golfcheck.strd.se/login.aspx

Fortnox Visa

Klicka på följande länk för att komma till inloggningssidan för tjänsten: https://fortnox-integration.se/login.aspx?ReturnUrl=%2f

Läs mer om fortnox och dess koppling till GIT på följande sida: Fortnox

IdrottOnline Visa

Klicka på följande länk för att komma till inloggningssidan för tjänsten: https://idrottonline.se/

Min Golf företag Visa

Klicka på följande länk för att komma till inloggningssidan för tjänsten: https://www9.golf.se/login_company.aspx

GIT Tävling Visa

Klicka på följande länk för att komma till inloggningssidan för tjänsten: https://test.gittour.golf.se/login.aspx#

TV-visning Visa

TV-visning är en tilläggsfunktion för att kunna visa start- och resultatlistor, bilder, rörlig media på en eller flera TV-skärmar på klubben. 2st visningspunkter per klubb ingår.
I GIT menyval Administration » Externa tjänster » TV-visning finns länk till nya TV-visningen. En webbsida öppnas där er klubbs namn är förifyllt. 

Bildspelsfunktion och visning av websida är nya funktioner som tillkommit. Läs mer på https://support.halmstad.evry.com 
Vissa inställningar behöver göras i webbläsaren första gången ni loggar in, läs manualen för mer information. Schemaläggningen kräver att klubben använder Internet Explorer.

Dokument som är bra att kika på:

Manual för TV-visning hittar du här »  (PDF-dokument på 4 MB) Manualen gäller från 2017-05-10.
Lathund för TV-visningen som beskriver hård- och mjukvarukraven och andra tips inför installationen. 

Om du visar från GIT Tävling - välj programfunktionen Autotävling för att för att visa samtliga tävlingsresultat och startlistor på klubben, eller välj separat start- eller resultatlista för en specifik tävling.

Första gången inloggning sker från klubben är lösenordet onscreen. Vid inloggningen blir ni uppmanad att byta lösenord till ett för er klubb nytt lösenord.

EVRY i Halmstad har levererat TV-visningen och programmet ingår i GIT-avgiften. TV-visningen bygger på plattformen OnScreen. 

 

Rekommendationer från EVRY

  • Om man vill visa samma bild på 2 skärmar som är placerade nära varandra, klona de 2 utgångarna på grafikkortet, om det har stöd för det.
  • Om man vill förlänga (längre än 10m) och splitta bildsignalen ut till flera skärmar, anlita fackman som tillhandahåller rätt utrustning och installationshjälp för klubbens behov och krav.
  • Om man vill visa olika information på flera skärmar på både korta och långa avstånd välj att ha en mini-pc monterad vid varje skärm. Detta alternativ är kostnadseffektivt då man har många skärmar utspridda (reception, restaurang, tävlingsexpedition). Dessutom lätt att utöka, färre kabeldragningar samt erfarenhetsmässigt mindre driftsproblem och support. EVRY erbjuder färdiga paket med mini-pc klara att använda.

Support får ni via GIT-supporten om ni inte har ett tecknat supportavtal med EVRY.