Senast uppdaterad:

Skriv ut

Info och checklista inför utrullning av nya behörighetsroller i GIT

Få koll på vad din klubb eller ditt distrikt behöver göra inför och efter uppdateringen den 12 september, så att rätt personer får behörighet till nya GIT.

Snart stängs Uppdrag och Uppdragstyper ner i gamla GIT och ersätts av de nya Behörighetsroller som från 12 september finns under menyvalet Register i nya GIT.

I samband med det ersätts uppdragstypen Default_klubb respektive Default_distrikt av behörighetsrollerna GIT super user klubb, respektive GIT super user distrikt. Detta är den högsta behörigheten i GIT.

Notera: All info på denna sida gäller för både golfklubbar och distriktsförbund, även om vi fortsatt endast skriver ”klubb”.


Viktiga datum för höstens utrullning

Den 12 september stängs Uppdrag i gamla GIT. Alla behörigheter från gamla GIT kommer att fungera i nya GIT tills din klubb har onboardats, men det går inte att lägga till eller justera några behörigheter från och med 12 september.

Den 20 september startar en utrullning med individuell onboarding av varje specifik klubb. Utrullningen sker under cirka åtta veckor, distriktsvis med start i norr och avslut i söder.

Din klubb har tilldelats ett specifikt datum för onboarding. Då sker en rensning av era nuvarande GIT-användare. Datumet för din klubb hittar du här. Skulle det inte alls passa er finns möjlighet att byta.

Alla behörigheter utom ”GIT super user klubb” rensas

Senast på er aktuella dag måste klubben ha rätt personer (minst en och max tre) registrerade på Default_klubb/GIT super user klubb. Vi rekommenderar att ha tre personer med denna behörighet om möjligt.

Klockan 09.00 på er aktuella dag rensas behörigheten för alla övriga GIT-användare. Det innebär att endast den eller de personer som är GIT super user klubb kommer att ha tillgång till GIT.

Klubbens GIT super user klubb-användare tilldelar sedan behörighet till klubbens övriga GIT-användare. Det finns 17 olika behörighetsroller att välja mellan – du hittar dem här.

Personen som får en behörighetsroll loggar in med sitt Golf-ID och det lösenord hen har till GIT. Helt nya GIT-användare kommer att få ett mejl med lösenord. Du som administratör behöver inte längre skapa ett konto.

Förbered er med rapporten ”GIT.Uppdrag”

Inför uppdateringen, dra ut rapporten GIT.Uppdrag i nya GIT under Rapporter » Organisationsrapporter.

Den gör det enkelt att skapa en förberedande lista över vem i klubben som ska ha vilken behörighet när det är dags för din klubb att onboardas. Listan bör innehålla användarnas namn, Golf-ID och behörighetsroll.

Rapporten visar alla GIT-användare på din klubb och deras nuvarande behörighet. Du ser bland annat vilka som i dagsläget är inlagda på Default_klubb/GIT super user klubb och kan identifiera eventuella personer som inte längre bör ha tillgång till GIT.

Personnummer krävs för samtliga användare

Från 12 september måste alla GIT-användare, oavsett behörighetsroll, vara registrerade i GIT med personnummer och ha en egen individuell inloggning.

När du gjort din förberedande lista enligt ovan, gå in på Personbilden för respektive användare och se om denne är registrerad med personnummer eller inte.

Om inte så finns där ett öppet fält för personnummer du som administratör kan fylla i. Se bild.

OBS! Detta innebär att ni inte längre kan ha generella användare som ’reception reception’ eller ’kansli kansli’, som flera personer har inloggning till. Användare som inte är inlagda på en person med personnummer kommer inte att fungera efter 12 september.

Sammanfattning och checklista


Inför releasen 12 september

1. Säkerställ att ni har minst en men helst tre personer registrerade på Uppdrag » Default_klubb (ta hjälp av rapporten GIT.Uppdrag enligt ovan). Dessa användare kommer ha behörighetsrollen GIT super user klubb efter uppdateringen.

2. Säkerställ att alla som ska ha behörighet är registrerade med personnummer på personbilden i GIT. Generella användare som inte är inlagda på någon person, t ex ’reception reception’, kommer inte att fungera efter 12 september.


Inför klubbens onboarding

3. Gör dig bekant med de nya behörighetsrollerna och gör en förberedande lista över vilka på din klubb som ska ha vilken behörighet. Listan bör innehålla användarens namn, Golf-ID och behörighetsroll.

4. Inför onboardingen kommer du ha möjlighet att delta i webbinarier, som erbjuds varje måndag så länge utrullningen pågår. Där går vi igenom hur ni tilldelar nya behörigheter i nya GIT och svarar på dina eventuella frågor. Du hittar anmälningslänken till webbinarier här.

5. Informera övriga användare i klubben att de inte kommer kunna logga in i GIT under ert specifika Onbording-datum, och att de därefter åter kommer tilldelas behörighet.


På klubbens onboarding-dag

6. Utför helst inget arbete i GIT under förmiddagen. Endast Superuser_klubb (Default_klubb) kommer att kunna logga in i GIT under det tekniska arbetet. OBS! Har din klubb någon större aktivitet samma dag ni ska anslutas, kontakta klubbsupporten snarast för att byta datum.


Efter klubbens onboarding-dag

7. De som är GIT super user klubb tilldelar behörighet till övriga användare i klubben, enligt listan ni förberett i punkt 3. 


Se också till att hålla koll här på Onlinehjälpen, där du kommer hitta all hjälp du behöver inför utrullningen och klubbens onboarding. Exempelvis instruktioner som visar hur man tilldelar de nya behörighetsrollerna i GIT.

Självklart kan du också höra av dig till klubbsupporten om du har frågor.

Ordlista

Här är några av de termer som förändras i samband med utrullningen av nya behörigheter i GIT:

Gamla GIT Nya GIT
Uppdrag/Uppdragstyper Behörighetsroller
Default_klubb GIT super user klubb
Default_distrikt GIT super user distrikt