Senast uppdaterad:

Skriv ut

Anpassade rapporter

För den som inte känner att de rapporter som finns räcker till finns möjlighet att bygga egna rapporter. Dessa samlas under anpassade rapporter.

Active Reports Visa

Våra rapporter genereras i Active Reportsgeneratorn. Hela manualen för Active reports hittar du här: rapportgenerator.

För anpassade rapporter utgår ingen support utan du får själv läsa dig till hur du kan arbeta med denna funktion.

 

Rätt sökväg till Anpassade rapporter Visa

För att kunna arbeta med anpassade rapporter börjar du med att skapa en mapp på din dator där du själv sparar dina rapporter.

Sökvägen läggs in under Rapporer/inställningar.

Det går fint att dela på anpassade rapporter på klubben genom att låta mappen ligga på servern som ni delar.

 

 

 

Skapa eget bibliotek av egna favoritrapporter Visa

GIT innehåller många rapporter. Ibland kan det kännas som lite för många.
För att lättare hitta struktur föreslår vi att du skapar kopior av era mest använda rapporter och lägger in under anpassade rapporter.

På detta sätt blir det enklare att hitta de rapporter du använder. 
Ge gärna era rapporter ett Prefix så som Vecka, Månad etc. så vet du när du förväntas ta fram dem till till styrelsemöten eller liknande.

Ex.
GIT.Tidning_Land.rpx under personrapporter kan heta: 
Tidningsrapport med bostadsland_månad.rpx
Då blir du påmind om att köra papporten en gång (när du själv tänkt i månaden) för att kolla av om du fått in någon medlem som bor utomlands och har  tidningen aktiverad.

Redigera befintlig rapport Visa

Det vanligaste sättet att skapa en anpassad rapport är att kopiera en redan befintlig.

  1. Kopiera önskad rapport att utgå ifrån. Välj att döpa rapporten som du önskar.
  2. Om du väljer samma namn på rapporten som den heter blir den ej redigerbar.
  3. Öppna rapporten under egenskaper och lägg till de fält du önskar från: