Senast uppdaterad:

Skriv ut

Inställningar för Backuplistor

Om datorn på klubben av någon anledning blir strömlös, behöver du vara beredd med utskrivna backuplistor av aktuella bokningar och starttidsförbud. Läs mer om hur du fixar det enkelt här!

Du skapar fortfarande backuplistor i gamla GIT. För en omedelbar backuplista går du till Adnministration > Backuplistor inställningar > Skapa nu.
Detta kan vara bra att göra när åskan hänger i luften och risken finns att hela klubbhuset blir strömlöst eller att bredbands¬förbindelsen går ner.

Automatiska backuplistor

Du kan också skapa automatiska backuplistor så här:

✓ Gå till Administration » Backuplistor inställningar.

✓ Bocka i för vilka dagar backuplistor skall skapas. Klockslaget slumpas fram för varje klubb och kan inte ändras (för att inte belasta systemet samtidigt).

✓ Ange hur du vill att backuplistorna skall skapas, f.n. gäller att bara pdf-formatet är i drift.

✓ GIT behöver vara aktivt för att det ska skapas en backuplista. Låt alltså datorn vara inloggad och logga ut av sig själv efter en stund (eller lås skärmen med windowsknappen).

✓ Pdf-filer som skapas i samband med en backupkörning är: Bokningslista, startförbudslista.

 

Glöm inte att skriva ut papperslistor av pdf:erna, om datorn blir strömlös kommer du inte åt dem. 

Om du har tillgång till en batteridriven laptop och en mobil, kommer du dock ha tillgång till dina listor under både ett strömavbrott och brebandsavbrott.”

Medlemsregistret tryggt i GIT:S centrala server

GIT:s medlemsregister ligger på en central server med en automatisk backup varje natt. Det är alltså bara aktuella bokningar och startförbud som din klubb själva behöver ta ut