Senast uppdaterad:

Skriv ut

Backuplistor inställningar

Information om hur aktören skapar Backuplistor som inte skapas automatiskt av GIT-systemet.

Det är systemförvaltarens ansvar att sätta upp regler och rutiner för backup av GIT-systemet.
Själva innehållet i GIT:s medlemsregister ligger ju på en central server för hela Sverige och den backupas varje natt automatiskt. Klubben behöver inte tänka på backup av GIT:s register.Däremot måste backup-listor skapas varje dag för aktuella bokningar och starttidsförbud. Vid ett eventuellt avbrott i systemet måste man ha koll på bokningsläget via papperslistor.
Under menykommando Administration » Backuplistor inställningar kan man ange att dessa backuplistor skall skapas varje natt automatiskt. 

Man bockar i för vilka Dagar backuplistor skall skapas. Klockslaget slumpas fram för varje klubb och kan inte ändras (för att inte belasta systemet samtidigt). Man anger dock en Sökväg där man vill att backuplistorna skall skapas, f.n. gäller att bara pdf-formatet är i drift. För att backupen skall fungera krävs att den dator, där man gjort dessa inställningar, har GIT-klienten startad, ingen person behöver vara inloggad men låt datorn vara inloggad och att den loggar ut av sig själv efter en stund, (eller lås skärmen med windowsknappen) det vill säga GIT måste vara aktivt.

Man kan med knappen Skapa nu starta en backupkörning omedelbart. Kan vara bra att göra när åskan hänger i luften och risken finns att hela klubbhuset blir strömlöst eller att bredbands­förbindelsen går ner.
Om datorn blir strömlös hjälper det ju inte att det finns en backuplista i pdf-format i datorn. Backuplistorna måste skrivas ut på papper för de skall vara till någon nytta vid strömavbrott.

Pdf-filer som skapas i samband med en backupkörning är: Bokningslista, startförbudslista.