HCP-överföring

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Alla klasser måste vara klara (Scoreinmatning stängd) innan man kan överföra HCP då CBA påverkas av resultaten för hcp-klass 1-4 i respektive rond.

Klicka knappen HCP-ÖVERFÖRING i resultatbilden.

  

HCP-justeringen sker i 4 steg.
I steg 1 kan man ange att resultatet inte är kvalificerat för att uppdatera HCP i GIT beroende på omständigheterna. Man skall i så fall notera varför ronden inte är kvalificerad.

Ronden blir markerad som överförd men HCP påverkas inte.
Klicka NÄSTA för att gå vidare.

 

 

 

             

I nästa steg beräknas CBA som visas i dialogrutan.

 

Man kan klicka knappen DETALJER för att visa detaljerad information om CBA-beräkningen.

 

 

             

I steg 3 visas en lista på alla HCP-justeringar som kommer att genomföras och skickas till GIT.

Klicka NÄSTA och en bild visas som säger att överföringen är klar.

 

 

 

OBS

HCP-Justering vid tävling med fler ronder, vad är de som gäller?

"Varje tävlingsrond ska spelas med aktuellt handicap.
Undantag: Vid handicaptävling som omfattar mer än en rond kan den exakta handicap som spelaren hade i första ronden, av praktiska skäl, gälla som exakt handicap under hela tävlingen. Detta ska i så fall framgå i villkoren för tävlingen. Varje enskild rond ska dock registreras i GIT med eventuella förändringar av exakt handicap". (ska detta tillämpas då genomförs HCP-justering först efter att sista ronden är genomförd)

Enligt Spel och Tävlingshandboken 11.2.5 Handicap i tävlingar över fler ronder
Länk till Spel och tävlingshandboken, klicka här.

Tips

Läs mer om CBA (Computed Buffer Adjustement).
Klicka på länken för att läsa mer: Förklaring om CBA på golf.se