Senast uppdaterad:

Skriv ut

Redigera artiklar och avgifter

Steg 1 av redigera avgifter och artiklar

Steg 1 av redigera artiklar/avgifter är utvecklat i nya GIT (=övre delen inkl. några nya fält).

Steg 2 alla flikar kommer i en senare uppdatering av nya GIT. Dessa flikar kan redigeras i gamla GIT tills vidare.

Nya fält som går att redigera:

  • Köpinformation - visas för köparen på Min Golf. En standardtext kommer att visas i detta fält. När vi lagt dit den texten kommer ni att kunna redigera den texten. 
  • Information kring, kontonummer, kostnadsställe och vald Säljorganisation.

I övrigt är det samma information som idag finns tillgängligt att redigera på artiklar och avgifter i gamla GIT.