Senast uppdaterad:

Skriv ut

Flytta och kopiera bokning i Nya GIT

Flytta en bokning kan du göra på två sätt.

  1. Direkt i starttidsschemat via drag & drop
  2. Sidan Redigera bokning via ikonen Flytta bokning  fönstret Flytta spelare öppnas

Kopiera en bokning gör du från sidan Redigera bokning.
Klicka på ikonen Kopiera bokning ➢ fönstret Kopiera spelare öppnas.

Flytta bokning i starttidsschemat Visa

Du kan flytta en bokning direkt i starttidsschemat via drag & drop.

1. Markera de spelare du vill flytta i en bokning. Det gör du genom att klicka på varje spelar direkt i schemat. Spelaren får då en svart markerad ruta.

2. Ta tag i valda spelare och dra dem till den starttid du vill flytta till och släpp dem där. När du släpper bokningen blir den turkos.

3. Meddelande visas med fråga om du vill flytta spelarna.

 

 

Flytta spelare i Redigera bokning Visa

Starttiden är markerad med en svart ruta. 

Du kan välja klubb, bana och datum för att visa schemat.
Välj vilken starttid spelarna ska flyttas till och markera den. Spelaren blir nu turkos.

Du klickar på Flytta.
Klicka på varningstriangeln på knappen flytta för att se eventuella informationsmeddelanden.
Bokningsmail skickas till spelarna.

Exempel, starttiden ska flyttas från 12:15 till 13:27

Kopiera spelare Visa

Kopiera en bokning gör du från sidan Redigera bokning.

Klicka på ikonen Kopiera bokning  fönstret Kopiera spelare öppnas.

Starttiden är markerad med en svart ruta. 
Välj klubb, bana och datum och det visas det schemat.
Välj till vilken starttid som spelarna ska kopieras och markera den tiden. Spelaren blir nu turkos.

Klicka på Kopiera. Klicka på varningstriangeln på knappen kopiera för att se eventuella informationsmeddelanden.
Bokningsmail skickas till spelarna.

Exempel, starttiden som ska kopieras är 12:48 och ska kopieras till 14:03.