Tillbaka till nyheter

2015 gick vi över till att göra 3 medlemsmätningar för debiteringsunderlag istället för 4. Den sista mätningen görs nu 15 september. Så är ni en klubb som säljer medlemskap för 2017 med fritt spel nu i höst är det fritt fram from fredag att registrera dem i GIT.
(Medlemsmätningen för fastställande av officiella medlemssiffror är fortfarande kvar på 4 gånger och sista mätningen för detta görs ca 15 oktober)