Tillbaka till nyheter

2016-04-28 Innehåll i kvällens release

Då är releasen ute och den nya versionen av GIT heter nu 9.0.27.0
En kort sammanfattning vad som fanns med i kvällens release:
* Korrigeringar på hur anropen i starttidsschemat går som förbättrar och förkortar byte av dag/månad/år.
* Ytterligare förändringar i databasanropen för att förkorta svarstider i starttidsschemat
* Ett nytt kommunikationstest (finns under hjälp((8)) för att mäta uppkopplingshastighet hos klubb - skapar loggar som kan användas av vår utvecklarsida - kontakt med GIT-supporten som säger till om de skall aktiveras eller ej på er klubb.
* Buggrättning - nu skall OnTag kunna skriva ut scorekort även på oidentifierade personer
* Buggrättning - nu skall epost från starttidschema gå ut även till skandinaver
* Buggrättning - Förbokningsavgift - nu skall även förändringar i uppsättning av avgiften fungera
(buggrättningarna är av mindre karaktär - fokus är på prestanda)