Tillbaka till nyheter

Problem kopplingen mot Fortnox

Löst - läs nedan!
Just nu har Fortnox problem med kopplingen från GIT. Vi hjälper dem att felsöka. Har ni möjlighet att avvakta några dagar så får de fortsätta grotta i vad som går snett så är det bra.

Alla har dock inte haft problem - men några har fått in andra klubbars fakturor i sitt flöde trots att de inte finns med i fakturaomgången.


Vi har haft fortlöpande kontakt med Fortnox och nu fått följande besked:
Problem 1 Sammanblandning av fakturor mellan klubbar.
Enl Fortnox så kan det ha berott på cachning i webbgränssnittet. Det är nu ändrat kring hantering av GUID och en release gjordes i onsdag 160120 vilket bör ha löst problemet.

Problem 2 Fel vid skapande av faktura
Fel vid skapande av faktura med "Fel vid skapande av faktura med fakturanummer XXXX. Värdet tolkas som null".
Orsaken är att Fortnox har ”tappat” organisationsnummer vid en databasuppdatering. Skall också vara löst nu.

GIT har hela tiden producerat precis det som ni avsett i fråga om fakturaunderlag men felet har alltså legat hos Fortnox.