Tillbaka till nyheter

Störning i kortpräglingsfilerna

19-27 maj har vi haft störning i kortfilerna vilket gjort att det inte präglats några kort alls.
De kort som är beställda under denna period kommer således att vara försenade med ca 1 vecka.