Tillbaka till nyheter

Ärende åtgärdad fr o m 15 nov... Årsfakturering och aktivering - kan finnas anledning att avvakta ett par dagar

Rättning är upplagd fr o m uppdatering av GIT 171115.

Vi har ett fel vid aktivering av medlemskap när året på avgifterna skiljer sig från året på giltighetstiden på medlemskapet.

Felet påverkar enbart de klubbar som har avgifter med slutdatum under 2018 (t.ex. 2018-12-31) och ett giltighetsdatum på medlemskapet någon gång under 2019 (t.ex. 2019-02-28). Året på avgiften skiljer sig från året på giltighetstiden på medlemskapet.
De klubbar som har avgifter med slutdatum under 2018 (t.ex. 2018-12-31) och ett giltighetsdatum på medlemskapet slutar under 2018 (t.ex. 2018-12-31) fungerar.
De klubbar som har avgifter med slutdatum under 2019 och ett giltighetsdatum under 2019, de fungerar också som det ska.