Tillbaka till nyheter

Medlemskort - nu utan präglat Klubbnamn

Vi informerade före sommaren via SGF-nytt att Medlemskorten numer präglas utan klubbnamn. Många klubbar har upplevt att medlemmarna vid byte av hemmaklubb trott att de då även behövt byta medlemskort. Detta har medfört extrakostnader för klubben eller så har medlemmen fått stå för kostnaden själv. Nu har vi slutat att trycka hemmaklubbens namn på korten.
Det är dessutom få klubbar (om ens några) som kräver att golfaren visar sitt kort vid ankomst. Både kort utan och med Hemmaklubb fungerar som tidigare.