Tillbaka till nyheter

Release för GIT-klient samt GIT Online genomförd 17/12

Releasen genomfördes 17/12 mellan kl 17.00 - 19.00.
Överlag gick releasen bra, dock stötte vi på ett problem som berörde uppdatering av HCP efter att en HCP-registrering genomförts.
Problemet är sedan 11 tiden (18/12) åtgärdat, nu ska HCP uppdateras som vanligt.

Klicka på läs mer för att se mer detaljer om innehållet av releasen.

GIT Online

Nyheter

Rapport Årligt Handicaphistorik
Få en överblick över era medlemmar och få uppföljning på bl.a. medlemmens förändring av HCP under året samt antal HCP-registreringar (sedan WHS infördes). Medlemmarna som visas i rapporten behöver ha en HCP samt valt eran klubb som hemmaklubb.

Rapporten hittas i GIT Online, ny flik är skapad (visas på samma sida som Sök Person).
Jobba vidare med innehållet i rapporten genom att exportera den till Excel.

Rapport Handicaphistorik per person
Se mer detaljerad information om en specifik medlems HCP-registreringar under året rapport tas ut för. Medlemmarna som visas i rapporten behöver ha en HCP samt valt eran klubb som hemmaklubb.
Rapporten hittas i GIT Online, för att finna rapporten behöver du söka upp medlem via Sök Person.
Till höger i vyn för medlemmens senaste HCP-ronder visas en ikon som heter "Exportera". Du får några alternativ för vilket underlag du vill ta ut för personen.
Du kan arbeta vidare med rapporten genom exportera den till Excel.

Menyval tillagt i GIT Online
Efter att ha loggat in i GIT Online på din klubb, ser du tre liggande strecken uppe till vänster.
Genom att klicka på dessa kan du ta dej vidare till bl.a. GIT Tävling, GIT-Onlinehjälpen och GIT Online Starttidsschema.

Utökad info i scorekorten för de HCP-registrerade ronderna i HCP-admin
Mer detaljerad info är tillagd i scorekorten (som kan ses om rond är registrerad hål för hål). Nu visas in/ut och summering, tydligare visning av hål som ej är spelade.
Infon kan ses i rondlistan genom att klicka på en rond där hål för hål registrering skett.

Detaljerad info för ronderna som är äldre än de 20 senaste i HCP-admin
Infon kan ses i rondlistan genom att klicka på en rond.

Sökkriterier i sök person tillagd
Urval kan nu göras på klubb.

GIT

Nyheter

Förändringar fönster för att Generera Transaktionslista
Möjlighet att göra eget urval för vilka säljande kanaler du vill ta med i transaktionslistan du tar fram.
Rapporten hittas via Rapporter-Organisationsenhet-Organisationsenhetsrapporter: GIT.Transaktionslista.Excel.rpx / GIT.Transaktionslista.rpx

Tillägg av e-post i rapporten för Avgifter
Rapporten hittas via Rapporter-Personrapporter: GIT.Avgifter.Excel.rpx / GIT.Avgifter.rpx