Tillbaka till nyheter

* Klart 18:30 Mindre release 12 december

Läs mer om vilka tjänster som påverkas under releasekvällen och om innehållet i releasen.

Läs mer om innehållet här

GIT release är planerad till 12 december med servicefönster mellan 17:00-18:00.
Så här påverkas alla tjänster:

Nya GIT: uppdateras, ingen inloggning kan ske av användare
- GIT klienten: ingen klient ska driftsättas, driftsstörningar kan upplevas under hela servicefönstret
- Min Golf: påverkas, driftsstörningar kan upplevas under hela servicefönstret
- GIT Tävling: påverkas delvis. Det går att logga in direkt via https://gittour.golf.se/.
o driftsstörningar kan upplevas under hela servicefönstret.
- Min Golf BokningsApp: påverkas, driftsstörningar kan upplevas under hela servicefönstret
- HCP-justeringar: Driftsstörningar kan upplevas under hela servicefönstret
- GIT TV-visning: Driftsstörningar kan upplevas under hela servicefönstret
- GIT API: Driftsstörningar kan upplevas under hela servicefönstret
- Partner-API: Driftsstörningar kan upplevas under hela servicefönstret
- GIT widgets: Driftsstörningar kan upplevas under hela servicefönstret
- GIT e-post: påverkas ej
- Players 1st: påverkas ej